Toerist info button

5jaar

E-mail Afdrukken

Gorssel.nl

Agenda onderwerp 

Excursie Natuurherstel Gorsselse Heide
Onderwerp:
Excursie Natuurherstel Gorsselse Heide
Datum:
24-09-2017
Categorie:
Algemeen

 

     Libellenexcursie10-7-16LT 40

     Libellenexcursie10-7-16LT 18KL

     HeidebijExcursie24sept2017

Op zondag 24 september organiseert de Marke Gorsselse Heide samen met het IVN een excursie waarin uitleg wordt gegeven over de voortgang van de werkzaamheden op de Gorsselse Heide.

De Gorsselse Heide is een natte heide. In tegenstelling tot droge heideterreinen, met de bekende paarse vlakten, heeft een natte heide een meer afwisselender vegetatie. Deze bijzondere vegetatie, met ook redelijke zeldzame planten, dreigt te verdwijnen door verdroging. Zonder ingrijpen zou de heide binnen tien jaar zijn verdwenen en hadden grassen en bomen het terrein overgenomen. De afgelopen jaren zijn ingrijpende maatregelen uitgevoerd om de waterhuishouding in het gebied te herstellen. Bomen zijn gekapt om weer ruimte te maken voor heideplanten. Traditioneel werden schapen ingezet voor het begrazen van heide. Marke Gorsselse Heide heeft gekozen voor koeien en dat blijkt een succesvol ‘experiment’. De positieve effecten van de maatregelen zijn al duidelijk zichtbaar.

Tijdens deze excursie gaat u met natuurgidsen bekijken wat er al te zien is van het herstel op de Gorsselse Heide. U ontdekt wat een natte heide uniek maakt. Ook zullen zij u vertellen wat er voor herstelmaatregelen nodig waren. Ze blikken met u vooruit, hoe zal het er uit zien over een 5 jaar en wat is daarvoor nodig.

Starttijd: 14.00 uur.
Startplek: hoek Deventerdijk/ Gerrit Slagmanstraat (locatie op Google Maps).
De excursie duurt ca. twee uur.
Honden kunnen helaas niet mee.
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

Informatie over de excursie is verkrijgbaar via tel. 06 54352748.

Meer informatie:
www.markegorsselseheide.nl
www.ivn.nl/afdeling/zutphen 

    

 

      © Stichting Media Gorssel

FacebookknopTrans2 TwitterknopTrans2    

 2.150 mensen volgen ons op: