Toerist info button

5jaar

Laatste nieuws

Afdrukken

Er is een nieuw dorpsplan voor Gorssel in de maak. Er is een kernwerkgroep gevormd en er zijn contacten met dorpsgenoten gelegd die informatie gaan verzamelen.


   dop logo rgb 

    Boven: het nieuwe logo
    Onder: het huidige Dorpsplan Gorssel 2013-2017

    Dorpsplan

    DOP1    

    Kernwerkgroep van links naar rechts achterste rij:
    Willem Jan Struyck, Ava van Baaren, Linda Sanders,
    Erma Prins; voorste rij: Gerda Mulder en Sierk Plaat 

    DOP2

    Kernwerkgroep en themapartners: van links naar
    rechts achterste rij: Willem Jan Struyck, Inez Rensink,
    Dick van Welzen, Nico Meerburg, Sierk Plaat, Ava van
    Baaren, Peter van der Steege, Anita de Jong, Maurits
    Slont, Maarten Jansen, Monique Mekkering;
    voorste rij: Laurens Wachters, Linda Sanders, Henk
    van Gogh, Iris Bechtle, Gerda Mulder, Erma Prins,
    Tjarco Ettema 
    Op de foto ontbreken Manga Schrijver, Willem
    Mogezomp en Elsbeth Boerboom

Nieuw dorpsplan
De voorbereidingen voor het huidige dorpsplan van Gorssel (Dorpsplan Gorssel 2013-2017) dateren uit 2012. Inmiddels is er in Gorssel veel in beweging. Denk bijvoorbeeld aan de komst van museum MORE, aan het gebruik van accommodaties voor onderwijs, sport en ontmoeting en aan het snoeiplan voor de bomen: ‘waar wil het dorp heen, waarom en hoe’.

Alle reden om een actueel dorpsplan uit te werken voor de jaren 2018-2022 en volgende. Een plan voor de toekomst van Gorssel, geschreven door Gorsselnaren zelf. Het gaat over realistische en haalbare ideeën op de korte termijn die Gorssel als gemeenschap zelf kan regelen. Maar ook over vergezichten, ambities voor de lange termijn waar ook anderen bij nodig zijn. De kernwerkgroep: “We gaan in alle openheid met elkaar over keuzes praten, met een breed gedeeld helder DorpsOntwikkelingsPlan (DOP) Gorssel 2018-2022 als resultaat”.

Kernwerkgroep
In vervolg op de jaarvergadering van de Dorpsraad Gorssel (31 mei 2017) is een groep gevormd die zorgt dat een nieuw dorpsplan tot stand kan komen, de kernwerkgroep DOP. Deze werkgroep wordt gevormd door Erma Prins, Linda Sanders, Willem Jan Struyck, Sierk Plaat, Gerda Mulder en Ava van Baaren. Zij laten iedereen in het dorp aan het woord en staan zelf met een onafhankelijke blik midden in de Gorsselse samenleving. Ze hebben aantal dorpsgenoten om zich heen verzameld vanuit diverse achtergronden en van verschillende leeftijden. Samen met hen gaan ze op zoek naar wat er leeft in het dorp. Op het gebied van wonen en leven, voorzieningen en ondernemen, cultuur, sport en vrije tijd, verkeer en veiligheid, natuur en milieu. In bijgaande pdf (zie hieronder) is de volledige samenstelling van de kernwerkgroep DOP, met themapartners, weergegeven.

Werkwijze en communicatie
De groep gaat eerst met individuele personen en met Gorsselse organisaties en bedrijven in gesprek. Daarna in brede dorpsbijeenkomsten met iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van Gorssel en mee wil helpen bij het realiseren ervan. In februari 2018 is een dorpsbijeenkomst gepland en het is de bedoeling het nieuwe dorpsplan in mei 2018 te presenteren.

Iedereen kan suggesties geven
Via berichten op Gorssel.nl, in De Gids en de Berkelbode zal de kerngroep in de komende maanden regelmatig laten weten wat zij doet en vooral de inwoners van Gorssel uitnodigen opmerkingen en suggesties mee te geven.

Muurkrant op Gorssel.nl
Via een speciale DOP-pagina op Gorssel.nl (een ‘digitale muurkrant’) en berichten op Gorssel.nl, in De Gids en de Berkelbode zal de kerngroep in de komende maanden regelmatig laten weten wat zij doet en vooral de inwoners van Gorssel uitnodigen opmerkingen en suggesties mee te geven.

Wilt u meer weten of wilt u een boodschap kwijt? Volg Gorssel.nl of laat het de kerngroep weten via het speciaal daarvoor geopende e-mailadres .


Gorssel, 26 oktober 2017

JA Latest Comments

      © Stichting Media Gorssel

FacebookknopTrans2 TwitterknopTrans2    

 2.150 mensen volgen ons op: