Toerist info button

5jaar

Doelstelling, redactie, spelregels, copyright, privacy, disclaimer 

 
Van, voor en door Gorssel

    TeamGorsselnlKLHet team van Gorssel.nl, geheel bestaande uit vrijwilligers 

     WdRKoeienIJssel450px

   WdRheide450pxFoto's boven: Willem de Rode
Koeien langs de IJssel en de Gorsselse Heide

Foto's onder: Benjamin Herman, Boris van der Lek
en Hans Dulfer samen op het podium van IJseljazz
2016, en 'Dokter Bernard' tijdens het smartlappen-
festival Gorssel Huilt.

     IJsseljazz2016

     IJsseljaz2016 44

     Gorssel huilt - 061KL

     Gorssel huilt_-_131

  

Op Gorssel.nl vindt u alles wat leuk en interessant is voor het mooie en actieve dorp Gorssel, haar inwoners én haar bezoekers. Nieuws, een complete agenda en mooie fotoalbums van evenementen. Maar ook een prikbord dat als een soort dorpsplein functioneert en een compleet overzicht van alle verenigingen, ondernemers, kunstenaars, zorginstellingen en nuttige instanties.

Gorssel.nl beoogt bij te dragen aan de leefbaarheid en samenhang in Gorssel en de onderlinge contacten te bevorderen. Het is een hulpmiddel voor Gorsselnaren om elkaar te leren kennen en te helpen, en om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Modern noaberschap dus. Gorssel is een actief en vitaal dorp en Gorssel.nl maakt dat zichtbaar.

Het motto van de website is 'van, voor en door Gorssel'. Dus ook dóór Gorssel, door u dus. Iedereen - clubs, ondernemers, zorginstellingen, instanties, maar ook particulieren - kunnen nieuwsartikelen of aankondigingen voor de agenda insturen (zie spelregels en copyright hieronder). Ook suggesties voor verbeteringen of uitbreidingen van deze website zijn welkom. Graag zelfs!

Dagelijks 850 bezoekers

Op 12 januari 2012 heeft toenmalig wethouder Wilma Heesen Gorssel.nl feestelijk in werking gesteld tijdens een drukbezochte bijeenkomst met vertegenwoordigers van verenigingen, ondernemers en instellingen. De kosten van ontwerp, bouw en promotie van de website zijn gelijkelijk gedragen door de gemeente en de Vereniging Dorpsraad Gorssel. De Dorpsraad neemt ook nog de beperkte kosten voor de technische instandhouding van de website voor haar rekening.

Sindsdien heeft Gorssel.nl een vaste plek verworven in Gorssel en omgeving. De website en social media worden, gelet op het bescheiden werkgebied, veel gebruikt:

 • Gemiddeld 850 bezoekers per dag
 • 13.000 unieke bezoekers per maand
 • 65.000 pageviews per maand
 • ruim 2.100 volgers op Facebook en Twitter.

Stichting Media Gorssel

De website Gorssel.nl, de social media-accounts en alles wat daarbij hoort zijn ondergebracht in de Stichting Media Gorssel. Daarmee zijn onafhankelijkheid en continuïteit het beste gewaarborgd. Het bestuur van de stichting bestaat uit René Pluymert, Mieke Geerlink en René Groot. 

Redactie

Gorssel.nl en bijbehorende social media worden beheerd door een zelfstandige redactie bestaande uit de hieronder genoemde vrijwilligers.  

Femke Beijnvoort Fotograaf
Annemarie ter Borg     Algemeen correspondent
Mieke Geerlink Redacteur Zorg, nieuws en politiek, webmaster
Simke Kamphorst Fotograaf en correspondent
Emmy Mesritz Algemeen correspondent
René Pluymert Coördinatie, webmaster, redacteur
Janny Schiphorst Fotograaf
Louise Tietge Fotograaf en correspondent
Joyce Vonk Twitter, correspondent ondernemers
Nicolette Witjens Correspondent

Contact


 

Spelregels

Voor berichten (zoals nieuws, agenda, prikkers en reacties onder nieuwsartikelen) en foto's geldt het volgende:

 • Berichten en foto's zijn van belang voor Gorssel en haar inwoners en zijn in beginsel ook van Gorsselnaren. Berichten zijn redactioneel van aard. 
 • De redactie kan ingezonden nieuwsartikelen of aankondigingen voor de agenda en/of foto's wijzigen, redigeren, weigeren of later verwijderen. Hetzelfde geldt voor prikkers en reacties onder artikelen.
 • Voor berichten gelden normale fatsoensnormen; geen schuttingtaal, scheldwoorden, bedreigingen, haat, geweld, schending van prive-gegevens of auteursrecht.
 • Met het insturen van berichten en foto's bevestigt u dat deze gebruikt kunnen worden op Gorssel.nl, en dat u Stichting Media Gorssel (Gorssel.nl) het recht verleent om de berichten en foto's te gebruiken en te publiceren, en tevens dat u bevoegd bent een dergelijk recht te verlenen.
 • De redactie van Gorssel.nl kan ingestuurde foto's later ook bij andere artikelen plaatsen en voor andere doeleinden gebruiken.  
 • Prikkers en reacties onder nieuwsberichten dienen op eigen naam te zijn gesteld en afkomstig te zijn van een voor de redactie traceerbare persoon. Berichten met een onjuist emailadres worden gewijgerd c.q. verwijderd.
 • Prikkers worden na twee maanden verwijderd, of eerder als zij blijkens de tekst verlopen zijn. Binnen die periode mag een zelfde bericht niet herhaald worden op een nieuwe prikker.
 • Het gestelde op deze pagina hieronder inzake copyright, disclaimer en privacy is eveneens van toepassing.  
 

Copyright

Copyright van teksten, foto's en grafische voorstellingen op deze website berust bij de Stichting Media Gorssel (Gorssel.nl), tenzij anders vermeld. Teksten mogen worden overgenomen, mits met bronvermelding 'Gorssel.nl' en link naar www.gorssel.nl. Foto's, grafische voorstellingen e.d. van deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van genoemde stichting niet worden overgenomen, gedownload, openbaar worden gemaakt of vermenigvuldigd.

Disclaimer

De redactie heeft deze website, de daarbij horende social media en de daarop vermelde informatie zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat de aangeboden informatie niet volledig of niet juist is. De Stichting Media Gorssel en haar bestuurders, de redactie, webmasters en redacteuren/ correspondenten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van (informatie op) deze website. Via deze website wordt toegang geboden tot internetsites en informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Ook voor het ontsluiten en gebruik hiervan wordt aansprakelijkheid uitgesloten.

Privacy

De redactie van Gorssel.nl respecteert de privacy van de bezoekers van de website. De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Persoonlijke informatie die u via formulieren of per e-mail verstuurt zullen vertrouwelijk worden behandeld.
Ten behoeve van statistische analyse van bezoekersgedrag worden IP-adressen geregistreerd, die niet tot personen worden herleid.

Website ontwerp

Chair-man.nl  Eefde, Peter Dieperink

 

 

 

inloggen redactie

  

      © Stichting Media Gorssel

FacebookknopTrans2 TwitterknopTrans2    

 2.150 mensen volgen ons op: