Toerist info button

5jaar

“Het buitengewone gevoel voor iedereen”

Ondernemersvereniging Gorssel Buitengewoon doet meer dan u denkt


Gorssel.nl bezoekt Joyce Vonk en Judith van Harmelen, twee enthousiaste bestuursleden van Gorssel Buitengewoon. Zij vertellen graag wat Ondernemersvereniging Gorssel Buitengewoon voor Gorssel doet.

Oorspronkelijk een winkeliersvereniging
OndVer bestuur_JTE_22-4-15_3Het bestuur van Ondernemersvereniging Gorssel Buitengewoon, v.l.n.r.: Joyce Vonk, Gerdie Oostenenk (penningmeester), Erik Stormink (voorzitter) en Judith van Harmelen (secretaris)Tot maart 2013 was Gorssel Buitengewoon een winkeliersvereniging. Er waren weinig leden en financiële middelen. Tijd voor het nieuwe bestuur om het roer om te gooien. Wat te doen? Contributie omhoog of een andere aanpak? Voor de laatste optie werd gekozen.

Er moesten meer leden komen, zodat er onder andere meer geld te besteden zou zijn. Op Gorssel.nl stonden meer dan 150 ondernemingen, terwijl er maar dertig lid waren van Gorssel Buitengewoon. Joyce en Judith: “Alle ondernemers van Gorssel werden benaderd en het ledental is inmiddels gestegen naar 66. Nieuwe leden zijn nog steeds van harte welkom, winkeliers en alle andere ondernemers die in Gorssel actief zijn.”

Buitengewoon dorp
Alleen benaderen van ondernemers was natuurlijk niet voldoende. Bestuurlijk is er ook het een en ander veranderd; de winkeliersvereniging bestaat immers niet meer. Tegenwoordig is de naam ‘Ondernemersvereniging Gorssel Buitengewoon’. De naam is gekozen omdat de ondernemersvereniging vindt dat Gorssel een bijzonder, buitengewoon dorp voor bewoners, ondernemers en bezoekers is en dat nog meer kan worden. “Het buitengewone gevoel voor iedereen!” Door onderling te netwerken kun je elkaar immers versterken, waardoor er leuke initiatieven ontstaan. Hier wordt inmiddels door werkgroepen ijverig aan gewerkt. Die houden zich onder andere bezig met: koopzondagen, kerst, sponsoring en public relations, evenementen.

Evenementen
IJsseljazz2014IJsseljazz 2014, met o.a. Sandra van NieuwlandIJsseljazz en Buitenkunstig zijn ontstaan vanuit de ondernemersvereniging en zijn inmiddels uitgegroeid tot zelfstandige evenementen met een eigen organisatie, maar nog wel met veel inbreng vanuit de ondernemers. Het zijn grote evenementen waarmee Gorssel op de kaart wordt gezet. Verder sponseren de ondernemers tal van activiteiten zoals carnaval, het openluchttheater en de festiviteiten van de Oranjevereniging.
De gemeente richt zich steeds meer op haar kerntaken en dus zullen de ondernemers meer moeten gaan doen om het dorp voor iedereen aantrekkelijk te houden. Zo heeft Gorssel Buitengewoon bijvoorbeeld het initiatief genomen om de uitstraling van het centrum te verbeteren met fleurige bloembakken aan lantaarnpalen van onder meer de Hoofdstraat. “Donaties voor dit leuke plan zijn welkom, neem contact op met het bestuur van de vereniging.”

Samenwerking
BuitenkunstigFemke14 69Buitenkunstig Gorssel 2014De Ondernemersvereniging heeft een goede samenwerking met de Dorpsraad Gorssel. Immers, samen met de Dorpsraad ontstaan meer initiatieven en gezamenlijk staan zij sterker als gesprekspartner van de gemeente Lochem. Ook in de contacten met het Museum MORE over het parkeren werken de belangenverenigingen nauw samen. Vanaf de opening van het museum zal gedurende een proefperiode van een half jaar een aantal winkels iedere zondag open zijn.
Enkele enthousiaste inwoners van Gorssel werken aan een boekje met een mooie wandeling in en om Gorssel. In dit boekje presenteren ondernemend Gorssel en een aantal grote evenementen zich. 

Gorssel Buitengewoon vindt ook het contact met Gorssel.nl van groot belang. De website van, voor en door Gorsselnaren draagt bij aan de bekendheid van initiatieven van de ondernemersvereniging: “Een pluim dus voor Gorssel.nl”.

Ond-ver-GorsselBuitengewoonLogoTrans325pxKortom: Gorssel Buitengewoon doet meer dan u denkt!


Gorssel.nl
23 april 2015

 

      © Stichting Media Gorssel

FacebookknopTrans2 TwitterknopTrans2    

 2.150 mensen volgen ons op: