November 2020

Nieuwsarchief

 

Dit is het archief van alle nieuws­berichten die op Gorssel.nl zijn ver­schenen. Kies een maand en de volgorde waarin de artikelen worden getoond.
Ook kunt u de zoek­functie (het vergroot­glas in het hoofdmenu) gebruiken.

Terug naar nieuws

 

1392

Medewerkers voor stembureaus gezocht

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamer­verkiezingen. Vanwege de corona­situatie zijn er meer stem­bureaus nodig. De gemeente Lochem zoekt mensen die willen mee­werken in de stem­bureaus. ... lees meer..

786

Geslaagde speculaasactie van de Gorsselnarren

De speculaas van De Gorsselnarren viel in de smaak. Veel Gorssel­naren wisten op 28 november de kraam aan de Hoofd­straat te vinden. Na afloop van de actie trakteerde het Prinsen­paar de bewoners van De Borkel. lees meer..

1058

Record deelname Vaste Prik-schoonmaakactie

Nog niet eerder kwamen zoveel mensen bij elkaar voor de maandelijk­se schoonmaak­actie 'Vaste Prik’. Er verzamelden zich zater­dag maar liefst achttien deel­nemers voor de koffie van Zo en Nu. ... lees meer..

1064

'Samen boksen we het voor elkaar'

Bij de Jumbo, de bibliotheek en de kerk in Gorssel staan zogenaamde ‘BOKS­dozen’, een actie van SWL. Gorssel­naren die hulp nodig hebben of willen helpen kunnen dat laten weten door de bi­jbehorende kaart in te vullen. ... lees meer..

1159

Meepraten over omgevingsvisie

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking en gemeenten moeten uiter­lijk 2024 een Omgevings­visie opstellen. Inwoners kunnen nu hun mening geven over een eerste schets van de gemeen­te Lochem. ... lees meer..

904

Write for Rights-actie 2020

De Write for Rights-actie van Amnesty wordt dit jaar op een andere manier georgani­seerd dan in voorgaande jaren. Nu kunnen met een individueel schrijf­pakket of online brieven en kaarten gestuurd worden. ... lees meer..

1562

Kap van risicobomen

Circulus-Berkel kapt binnenkort ruim twintig ‘risicobomen’ in Gorssel. Gorssel.nl zocht uit om welke bomen het gaat. Her­plant volgt begin 2021. ... lees meer..

3512

Gemeenteraad wijst MFA af

Er komt geen MFA in Gorssel. Dat besluit nam de gemeenteraad op dinsdag 24 november. Voor medio 2021 moet het college duidelijkheid geven over de toekomst van de accommodaties. ... lees meer..

1022

Kraam met speculaas aan de Hoofdstraat

De Gorsselnarren verkopen op zaterdag 28 november vanuit een kraam aan de Hoofd­straat gevulde speculaas. Misschien worden ze daarbij wel gehol­pen worden door een paar Piet­jes, wie weet! ... lees meer..

1170

Doe mee met de ‘Sinttocht’

Sinterklaas is weer in het land en dat betekent weer een feest voor jong en oud. Er is dit jaar geen in­tocht van Sinter­klaas in Gorssel, maar er is wel een ‘Sint­tocht’! ... lees meer..

1836

Debat in de raad over toekomst accommodaties

In de raad van maandag 23 november komen twee moties aan de orde over de toe­komst van de accommo­daties. De ene motie gaat over ‘verder praten’ en de andere pleit voor het ter­zijde schuiven van de MFA.  ... lees meer..

1139

Troosteten van Hapjezz

Ook Hapjezz Kookstudio biedt afhaalmaal­tijden voor het weekend. Joyce Vonk van Hap­jezz: “We hebben allemaal behoefte aan troost­eten.”  ... lees meer..

1940

Jongeren willen meer doorstroming

Twee jongeren in Gorssel zijn een petitie gestart omdat ze een stem willen in het debat over de toekomst van het dorp. Ze willen een toekomst­bestendig Gorssel, maar voelen zich niet gehoord.  ... lees meer..

849

Fit blijven bij LTC Gorssel

Veel sporten kunnen door corona niet doorgaan, maar gelukkig mag er wél getennist worden. Daarom komt LTC Gorssel met een aantrekkelijke winter­actie tijdens de ‘gedeeltelijke lockdown’. ... lees meer..

1109

Museum MORE weer open

Museum MORE mag met ingang van 19 november zijn deuren weer openen voor publiek. De online kaart­verkoop, ook voor ‘Bob Ross’, gaat nu van start. ... lees meer..

1279

Reinie van den Vlekkert verlaat na 50 jaar de Kompasnaald

­Reinie van den Vlekkert neemt na 50 jaar afscheid van scouting de Kompasnaald. Het afscheid zou tegelijk met het 75-jarig bestaan van de Kompas­naald gevierd worden, maar dat is vanwege corona voorlopig uit­gesteld. lees meer..

1059

Speeltuin Acaciaplein mooi opgeknapt

Dankzij een grote groep vrijwilligers is de speeltuin aan het Acaciaplein prachtig opgeknapt. Er is weer reuring op het plein. Nu nog een koffiezet­apparaat! ... lees meer..

1068

Hulp nodig voor Alternatieve Herdertjestocht

­De Herdertjestocht, al jarenlang een begrip in Gorssel, kan in 2020 niet in de gebruikelijke vorm plaats­vinden. Daarom heeft de Herdertjestocht­commissie een alternatieve Herdertjestocht bedacht. Er zijn nog wel creatie­ve handen nodig. lees meer..

2461

Nieuwe variant voor toekomst accommodaties?

­De toekomst van de accommodaties in Gorssel blijft de gemoederen bezighouden. Een betrokken inwoner van Gorssel presenteerde een alterna­tief plan, waarbij school en Trefpunt op de bestaande locaties behouden blijven, inclusief woningbouw.  lees meer..

1147

Marleen van der Meulen op advieskandidatenlijst D66

Marleen van der Meulen, raadslid/fractie­voorzitter voor D66 in de gemeenteraad van Lochem en woon­achtig in Gorssel, staat voor D66 op de advies­kandidaten­lijst voor de Tweede Kamer­verkiezingen in 2021. ... lees meer..

2618

Te huur: Poststraat 2-E

IJsseldal Wonen biedt in de kern Gorssel woningen in de sociale huursector aan. Het actuele aan­bod betreft een appartement aan de Poststraat 2-E. Er geldt voorrang voor dorps­binding. ... lees meer..

2371

Nog geen duidelijkheid over accommodaties

Een verdeelde ‘werkgroep GA!’ vraagt de gemeente­raad om een uitspraak inzake de varianten voor de toekomst van de accom­modaties in Gorssel. De afzonder­lijke partijen hebben tijd nodig om tot een afgerond oordeel te komen, zo bleek vandaag. ... lees meer..

1038

Scouting krijgt nieuw ‘Troephuis’

­Scouting IJsselgroep krijgt een nieuw ‘Troephuis’. In februari 2021 moet het klaar zijn. Er is nog een bedrag van € 7.500 nodig. Hulp bij de laatste loodjes is welkom. lees meer..

1029

Vrijwilligers nodig in De Borkel en bij LochemTV

De Vrijwilligerscentrale (onderdeel van SWL) is voor De Borkel op zoek naar liefhebbers van koken en voor LochemTV naar inter­viewers en filmers. Lees de vacatures. ... lees meer..

1733

Meningen in de werkgroep GA! verdeeld

Het is ze niet gelukt: de leden van de ‘werkgroep GA!’ zijn er niet in geslaagd tot een unanieme keuze te komen uit de drie opties voor de toekomst van de accommo­daties in Gorssel. De gemeenteraad is nu aan zet. ... lees meer..

1066

Mooie Rabobankcheques voor Gorsselse clubs

De Rabobank Noord- en Oost Achterhoek reikte op 5 november (online) cheques uit aan dee­lnemers van de actie Rabo Club­Support. De zeventien deelnemende Gorsselse clubs ontvingen cheques tot een gezamen­lijk bedrag van € 7.261. ... lees meer..

1414

Bomenkap Hoofdstraat/Esdoornlaan?

Er is een kapvergunning aangevraagd voor veertien bomen in de ‘driehoek’ tegenover Auto­service Brinks aan de Hoofd­straat. Dertien beuken en een Esdoorn hebben schade door de droogte. Gorssel.nl wilde meer weten. ... lees meer..

2124

Te huur: Veldhofstraat 34-C

IJsseldal Wonen biedt in de kern Gorssel woningen in de sociale huur­sector aan. Het actuele aan­bod betreft een eengezins­woning voor 55+ aan de Veldhofstraat 34-C. ... lees meer..

2869

Gespecialiseerde fietsenzaak in pand Kreeftenberg

In het winkelpand van Kreeftenberg aan het Nijverheids­plein is sinds enige tijd weer activiteit. Michiel van den Brink uit Apeldoorn is bezig met de voorbereidingen voor een speciaalzaak voor trekkingfietsen, voor avontuurlijke fietsvakanties bijvoorbeeld. ... lees meer..

1026

Gratis boombommetjes voor een groen Gorssel

In de maand november laten bomen en struiken hun zaden vallen. Help de natuur door ‘boom­bommetjes’ met inheemse zaden uit te strooien in de tuin of op een stukje land. Marlies Gommers deelt gratis (per aan­vraag tien) bommetjes uit. ... lees meer..

1154

Gedichtenwedstrijd 'Gorssels Goed'

De Dorpsraad Gorssel organiseert een gedichtenwedstrijd om de eerder dit jaar geopende cultuurhistorische wandel- en fiets­routes te verrijken met toepasselijke gedichten. Dichters worden uitgenodigd om  een bijdrage in te zenden. ... lees meer..

2231

Een nieuwe uitdaging voor 'juf Trudy' en haar zus

’t Sfeerhuis Gorssel, tussen Swits en René Vos, heeft andere eigenaren. Vanaf 3 november staan de zus­sen Yolanda Wiggers en Trudy Otterspeer-Wiggers aan het roer van deze sfeer­volle zaak in woondecoratie. ... lees meer..

Resultaten 1 - 32 van 32