Januari 2023

Nieuwsarchief

 

Dit is het archief van alle nieuws­berichten die op Gorssel.nl zijn ver­schenen. Kies een maand en de volgorde waarin de artikelen worden getoond.
Ook kunt u de zoek­functie (het vergroot­glas in het hoofdmenu) gebruiken.

Terug naar nieuws

 

725

Eenrichtingsverkeer Hoofdstraat-Poststraat 7A

De gemeente wil vanaf de Hoofd­straat naar de Post­straat 7A (tussen Bechtle en De Goede Slagerij) eenrichtings­verkeer instellen voor gemotoriseerd verkeer. ... lees meer..

846

Te huur: Ruiterweg 21

En opnieuw biedt IJssel­dal Wonen een woning te huur aan in Gorssel: een laagbouw­woning aan de Ruiterweg 21. Inwoners van Gorssel hebben voor­rang bij toewijzing. ... lees meer..

984

Te huur: Meidoornstraat 23

IJsseldal Wonen biedt in de kern Gorssel woningen in de sociale huur­sector aan. Het actuele aanbod betreft een eengezins­woning aan de Meidoorn­straat 23. ... lees meer..

1368

LochemGroen! wil beschermde status voor bomen

De kap van vijf eiken aan de Elfuurs­weg op 2 december vorig jaar leidde tot veel veront­waardi­ging. LochemGroen! pleit voor een betere bescherming van bepaalde groepen bomen. ... lees meer..

1332

Collectieve zonnedaken, ook in Gorssel

LochemEnergie is een nieuwe actie voor collectieve zonne­daken gestart. Ook in Gorssel staan projecten op stapel. Deel­nemers dragen bij aan de energie­transitie en krijgen een aardig rendement. ... lees meer..

436

Nieuw nummer van ‘Ons Markenboek’ verschenen

Het eerste nummer van 2023 van ‘Ons Marken­­boek’ is verschenen. Er wordt terug­gekeken op de oprichting van de vereniging, maar het boekje bevat nog meer interessante artikelen over de voor­malige gemeente Gorssel. lees meer..

756

Verduurzaming: buurtbijeenkomst en energiecafé

Klimaat­burgemeester Marloes van Schaik lanceerde een ‘buurt­aanpak’ voor verduur­zaming in Gorssel-Noord: een eerste bijeen­komst is gepland. Volgende maand organiseren Lochem­Energie en Dorps­raad in Gorssel een energie­café. ... lees meer..

632

Meeste zwerfvuil is het ‘on-the-go’ afval

Iedere vierde zaterdag van de maand gaat er een hechte groep vrijwilligers op stap met prikstok en vuilniszak om Gorssel schoner te maken. Iedere maand verzamelen ze weer een enorme berg zwerfafval. Goed werk dus! ... lees meer..

866

Thaise maaltijd voor Oekraïense vluchtelingen

Tijdens de kerstdagen zijn er veel hart­verwarmende acties geweest voor de Oekraïense vluchtelingen in Gorssel. Ning en Theo Clappers, die iedere week op de markt Thaise gerechten verkopen, verzorgden een complete Thaise maaltijd. ... lees meer..

1591

Fotoalbum hoogwater IJssel

De Ravensweerdweg is afgesloten en de uiter­waarden beginnen vol te stromen. Het water in de IJssel bereikte van­middag een stand van 6,70 meter boven NAP. Een prachtig gezicht.  Fotograaf Janneke Roelofs ging voor Gorssel.nl op stap. ... lees meer..

1226

Inwonertal Gorssel licht gestegen

Gorssel telde op 1 januari 2023 3994 inwoners. Dat zijn er 11 meer dan een jaar eerder. Bij deze cijfers zijn de Oekraïense bewoners van De Bloemenkamp inbegrepen.  ... lees meer..

2165

Plan voor toekomst Joppekerk

De r.-k. kerk in Joppe wordt in 2025 gesloten en het gebouw wordt verkocht. Een initiatief­groep uit de geloofs­gemeenschap presenteert nu plannen voor her­bestemming: een hotel-restaurant met ruimte voor de geloofs­gemeenschap. ... lees meer..

1508

Startschot voor nieuw dorpsplan

Tijdens de nieuwjaars­bijeenkomst van de Dorpsraad op 11 januari werd het start­schot gegeven voor het nieuwe dorps­plan. Ruim 65 bezoekers hieven het glas op het nieuwe jaar en gaven hun mening over belangrijke thema's in het nieuwe plan. ... lees meer..

663

Kunst van At Flierman en Martin Ackermann in Trefpunt

De hal van ’t Trefpunt in Gorssel is weer opgesierd met kunst. Deze keer van At Flierman en Martin Ackermann. Flierman gaat ook kunstenaars voor vervolg­exposities uitnodigen. ... lees meer..

940

Te huur: Molenweg 27

IJssel­dal Wonen biedt in de kern Gorssel woningen in de sociale huur­sector aan. Het actuele aan­bod betreft een senioren­woning aan de Molenweg 27. De minimum leeftijd is 55 jaar. ... lees meer..

510

Energieactie gaat door en is verder uitgebreid

De actie ‘Energie­rekening onbetaal­baar?’ gaat door. Bovendien is er in 2023 meer geld te besteden en zijn de mogelijk­heden uitgebreid. De actie loopt tot het eind van het jaar. ... lees meer..

1361

Meepraten over nieuw Dorpsplan

De Dorpsraad Gorssel organiseert op woensdag­avond 11 januari een nieuwjaars­bijeenkomst, tevens start van het proces voor een nieuw dorps­plan Gorssel. Alle Gorssel­naren zijn welkom. Wel even aanmelden. ... lees meer..

440

Actie ‘Friet voor vuurwerk’ weer succesvol

Op 2 januari kon weer vuurwerk­afval ingeleverd worden. Je kreeg dan een bon voor een zak friet van ’t Tref­punt. Er werd meer afval ingeleverd dan de laatste keer (in 2020),  ook in Gorssel. ... lees meer..

2144

Veel onduidelijkheid over bomenkap Elfuursweg

De eiken aan de Elfuurs­weg die vorige maand zijn gekapt stonden op grond van de gemeente, maar die wist van niets. Er was zelfs opdracht gegeven voor de kap van 75 bomen. Veel mensen in Gorssel en omgeving zijn boos en wenden zich tot de gemeente. ... lees meer..

1731

Te huur: Rietdekkerweg 21

IJsseldal Wonen biedt in de kern Gorssel woningen in de sociale huur­sector aan. Het actuele aanbod betreft een woning aan de Rietdekker­weg 21. De minimum leeftijd is 55 jaar en er geldt voorrang voor dorps­binding. ... lees meer..

1006

Spontane bollenplantactie Gorssel Bloeit

In de eerste week van het nieuwe jaar zijn er op meerdere plekken in Gorssel duizenden bloem­bollen de grond ingegaan. Een bloem­bolllen­handel uit Vaassen bood gratis heel veel bollen aan, dus moesten de handen uit de mouwen. ... lees meer..

786

Historische Vereniging De Elf Marken 40 jaar

De Historische Vereniging De Elf Marken werd op­gericht in 1983 en viert in 2023 dus haar 40-jarig jubileum. CV De Gorssel­narren had een bijzondere rol bij het ont­staan van De Elf Marken. Hoe zat dat eigenlijk? ... lees meer..

633

Samen verduurzamen

Met een prijs­plafond voor stroom en gas probeert de over­heid de energie­kosten in 2023 binnen de perken te houden. Klimaat­burgemeester Marloes van Schaik en LochemEnergie helpen daarbij, onder andere in Gorssel-Noord. ... lees meer..

1371

Wandelen langs de Flierderbeek

De royale verzameling wandel- en fietsroutes op Gorssel.nl is uitgebreid met een nieuwe wandeling met veel bos en een fraai stuk langs de Flierderbeek. ... lees meer..

Resultaten 1 - 24 van 24