Lange titel:
Lezing Gorsselse Kunstkring: ‘Een plezierreis in de zomer van 1718...’

Wanneer:
donderdag 21 februari 2019
Waar:
Residentie de Roskam

Omschrijving

GKK kleinJohan ter Molen vertelt over een cultuurreis door de Nederlanden bij de GKKEen cultuurreis door de Nederlanden: zo zouden we de tocht, die de Duitse familie Von Uffenbach in de zomer van 1718 maakte, tegen­woordig noemen. Hun uitvoerig verslag werd recentelijk voor het eerst uitgegeven door Dr. Johan R. ter Molen. Johan ter Molen trof het ver­slag aan in de Universiteits­bibliotheek van Göttingen en bestudeerde het jaren­lang. Hij vertelt hierover bij de Gorsselse Kunstkring op donderdag 21 februari 2019.
In de jaren 1709-1711 maakten de gebroeders Von Uffenbach uit Frank­furt ter afsluiting van hun universi­taire opleiding een wetenschap­pelijke reis, waarbij zij langdurig in de Repu­bliek verbleven. Hun zeer gedetail­leerde observaties werden gepubli­ceerd in het boek ‘Merkwürdige Reisen’, dat nog regelmatig wordt geraad­pleegd en geciteerd. Enkele jaren later maak­ten de broers nogmaals een reis  door de Noorde­lijke en de Zuidelijke Nederlanden, ditmaal vergezeld door hun echtgenotes en enkele familieleden. De toehoor­ders krijgen een boeiend inzicht in de route met buiten­plaatsen, kerkgebouwen en stad­huizen. En ook in parti­culiere verzame­lingen, monumenten en de manier waa­rop een dergelijk gezelschap des­tijds reisde en waar men verbleef.
Johan R. ter Molen (Zwolle, 1947) studeerde kunstgeschiedenis in Leiden en promo­veerde daar in 1984 op een proefschrift over de zeventiende-eeuwse familie van zilver­smeden Van Vianen. Hij was hoofd van de afdeling Kunstnijver­heid van Museum Booijmans Van Beuningen in Rotterdam en gedurende dertien jaar direc­teur van Museum Paleis Het Loo. Zijn specialisme is de kunst­nijverheid, met een accent op de edelsmeed­kunst en het interieur.

De lezing begint om 20.00 uur en vindt plaats in Residentie de Roskam (achter Restaurant Loetje, Hoofdstraat 26 te Gorssel). De zaal is open om 19.30 uur. Belangstellende niet-leden zijn welkom en betalen € 10. 

Locatie:
Residentie de Roskam


Locatie

Residentie de Roskam
Locatie:
Residentie de Roskam

Omschrijving

Residentie de Roskam is het zalencomplex van Loetje Gorssel
Eigen ingang aan de zijkant (naast museum)
Hoofdstraat 26, 7213 CW Gorssel
Telefoon: 0575 -760199

  

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op Twitter Stuur een link van deze pagina per e-mail