Lange titel:
GKK-Café met Ype Koopmans

Wanneer:
dinsdag 1 oktober 2019
Waar:
De Hoek

Omschrijving

Iedere eerste dinsdag van de maand is er het ‘Gorssels Kunst­KringCafé’ in De Hoek in Gorssel. Liefhebbers van kunst en cultuur treffen elkaar van 17.00 tot 19.00 uur voor een presentatie door een inspirerende gast en een goed gesprek met elkaar.  Op 1 oktober is Ype Koopmans, artistiek directeur van Museum MORE, te gast.

KoopmansYpe foto Eva Broekema kleinYpe Koopmans, artistiek directeur Museum MORE (foto Eva Broekema)Ype Koopmans mag gezien worden als de programmatisch initiator en daarmee tevens verant­woordelijk voor het onmis­kenbare succes van Museum MORE (MOdern REalisme), zowel in Gorssel als inmiddels ook in kasteel Ruurlo. Hij kan daarbij putten uit de grote, in opzet Neder­land­se collectie van verzamelaars Monique en Hans Melchers.

Exposities
Hoeveel inventiviteit (en bruiklenen) zijn nodig voor de altijd interessante expo­sities? Steeds weer nieuwe toppers naast Charley Toorop, Pyke Koch, Carel Willink of de publieks­lieveling Jan Mankes, aan wie in 2020 extra aandacht besteed zal worden, staan op de rol. Ook de toenemende inter­nationale samenwerking leidt tot verrassende avonturen rond Euan Uglow en meer recent Britse realisten in ‘For Real’, zoals Koopmans in Winter­thur de Zwitserse broers Barraud herontdekte. 

Onderzoek
Maar zulke ‘vondsten’ alleen zijn voor hem, tot voor kort tevens hoogleraar kunst­geschiedenis aan de Open Universiteit, niet genoeg. Het gaat hem eveneens om toetsbaar cultuur­historisch onderzoek, waarvan de resultaten een plek dienen te krijgen in goede verhalen, via de museum­gidsen, in pakkende teksten etc. In zijn oratie verhelderde hij zijn opvattingen, waarbij hij het door Nescio in ‘Dichtertje’, ‘De Uitvreter’ en ‘Titaantjes’ opgetekende Amsterdamse kunst­milieu van omstreeks 1910 scherp, maar ook met een liefdevolle toets ontleedde tot een waarachtige ‘kunstenaars­geschiedenis’.

Verbinden
Opvallend is verder zijn diepgegronde wens de beeldende kunst met andere disciplines (film, muziek, mode etc.) te verbinden én tegelijk zijn inzet om MORE stevig aan de weg te laten tim­meren met ‘Het geheim van de meester’, ‘Kunst en kitsch’, ook nu weer in Gorssel. En wat mogen we verwachten van de indrukken van kunst­historica Sis, want ook de Van Rossems zijn op museumbezoek geweest. 

Ten slotte, als u zich weleens afgevraagd heeft waarom de belangstelling voor de figura­tieve kunst in de loop van de vorige eeuw terugliep en nu weer behoorlijk gegroeid lijkt, dan moet u beslist komen. 
Dick van Welzen gaat met Ype Koopmans in gesprek. E.e.a. zal worden geïllustreerd met diverse afbeeldingen. 

GKK Café
Het Kunstcafé wordt georganiseerd door de Gorsselse KunstKring (GKK), maar ook niet-leden zijn welkom in Eetcafé de Hoek van 17.00 tot 19.00 uur.
Consumpties zijn voor eigen rekening. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd om de gast te fêteren. Na afloop van de bijeenkomst is er, voor wie dat wil, gelegen­heid om na te praten tijdens het diner. U kunt zich daarvoor opgeven tijdens deze avond; het diner is voor eigen rekening.  

  

Locatie:
De Hoek


Locatie

De Hoek
Locatie:
De Hoek

Omschrijving

Eetcafé De Hoek, Joppelaan 5, 7213 AA Gorssel
Website 

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op Twitter Stuur een link van deze pagina per e-mail