Het Dorpsplan Gorssel 2018-2022

Het Dorpsplan gaat over de toekomst van Gorssel en is de uitkomst van een proces waarbij alle inwoners van Gorssel hun zegje kunnen doen. In het plan komen realistische en haalbare doelstellingen voor de korte termijn en ambities voor daarna. Als het Dorpsplan klaar is gaan werkgroepen en de Dorpsraad Gorssel aan de slag om die wensen te realiseren. Het huidige Dorpsplan is zes jaar oud en er is sindsdien in Gorssel en de samenleving veel veranderd. Tijd voor een nieuw plan.
Een kerngroep begeleidt het hele proces en er zijn zes themagroepen.