Gorsselse Heide

 
De Gorsselse Heide is een mooi natte-heidegebied met een bijzondere flora en fauna. In 2009 heeft de Stichting IJssel­landschap dit voormalige militaire terrein gekocht en sinsdien wordt het beheerd door de Stichting Marke Gorsselse Heide.

GorsselseHeide v Frens kleinNederland heeft nog ongeveer 36.000 ha heide en dat is nog maar 10% van het areaal van 100 jaar geleden. De meeste gebieden zijn ‘droge of vochtige’ heideterreinen die te klein zijn voor het kunnen overleven van kenmerkende flora- en faunasoorten. De Gorsselse Heide is een van de weinige natte heidegebieden in Nederland en met ruim 100 hectare een kansrijk gebied. Kenmerkende maar tegelijkertijd zeldzame soorten voor dit type terrein, zoals de nachtzwaluw, klapekster, roodborsttapuit, maar ook de levendbarende hagedis en zandhagedis komen hier voor.
Ook de Gorsselse Heide was vroeger veel groter en strekte zich uit tot aan de kom van Gorssel. In de 19 eeuw werd een deel in gebruik genomen als militair oefenterrein en dat is eigenlijk het behoud geweest van de huidige heide. Het omringende gebied werd steeds meer ontgonnen voor land- en bosbouw. Tankgrachten, grote hekken en kogelvangers (schietbulten) op de Gorsselse Heide herinneren nog aan het militair gebruik. In 2006 deed defensie het gebied definitief van de hand.
Van 2014 tot 2016 is het heidegebied vergroot door de kap van aangrenzend bosgebied en zijn maatregelen genomen om uitdroging te voorkomen. Ook is er veel geplagd, waardoor een deel van de gronden nog wat kaal zijn.  

BloeiendeHeivan IVN

Wandelen op de Heide
Op de heide worden jaarlijks tien tot twaalf rond­leidingen verzorgd door het IVN (afdeling Zutphen) en Marke Gorsselse Heide, waarbij u uitleg krijgt over de natuur en historie van dit bijzondere gebied. Ook zijn er andere activiteiten voor jeugd en volwassenen. Deze activiteiten worden vermeld in de agenda van deze website. Ook zijn excursies op verzoek mogelijk (zie link naar IVN hieronder).

Maar natuurlijk kunt u de heide ook zelf afstruinen. Bijvoorbeeld met deze twee beschrijvingen. Startpunt is de Zessprong, Joppe op 3 wandel- of fietskilometers van Gorssel (Bekijk het startpunt op Google Maps)

HeideKoeien2Zomers grazen Blonde d’Aquitaines op de Gorsselse HeideStichting Vrienden van de Gorsselse Heide
In 2008 is deze stichting opgericht met als voor­naamste doel de bescherming van de natuur­waarden op en rond de Gorsselse Heide en een halt toe te roepen aan de bedreigingen waaraan de Heide bloot­staat. Ook voorlichting hoort daarbij.


Websites voor meer informatie:

  

Libellenexcursie10 7 16LT 26 klein Libellenexcursie10 7 16LT 6 klein
Libellenexcursie10-7-16LT 17 Libellenexcursie10-7-16LT 18

Foto's van wandelexcursies op de Heide. Boven 'Op zoek naar vlinders en libellen'  en daaronder 'Dauwtrappen' 

Dauwtrappen04 Dauwtrappen06

  

Heide NiekHidding09 18 210px 1 Heide NiekHidding09 18 210px 2 Heide NiekHidding09 18 210px 3

Onderste drie foto's: Niek Hidding, 2018

 


Nog meer foto's van de Heide (fotoalbums op Gorssel.nl):

- Vlinders en libellen - 10 juli 2016
- Dauwtrappen op de Heide - 12 mei 2012 

 

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends