Welkom

 
Voelt u zich betrokken bij het behoud van het woon- en leefklimaat van het karakteristieke dorp Gorssel en het omringende buitengebied?

Zou u graag uw nalatenschap of een gedeelte daarvan hiervoor willen bestemmen maar weet u niet hoe u dit moet doen?
 

TramstationJTEgroot325    
Voorbeeld van karakteristiek element in Gorssel:
Het 
in 2011 prachtig gerestaureerde Tramstation.
Foto: JTE Fotografie
   

De Stichting Gorssels Erve is opgericht om karakteristieke elementen in de dorpskern van Gorssel en omgeving met giften en legaten te behouden of te herstellen. Een Gorssels fonds voor een Gorssels doel.

Mensen kunnen een gedeelte van hun erfenis afstaan aan de stichting. Dat kan ook in de vorm van 'nalaten bij leven'. De stichting kan dat geld dan besteden aan bijzondere elementen in het dorp. Zo kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat karaktervolle gebouwen worden gesloopt. Mooie voorbeelden van projecten die reeds, buiten Gorssels Erve, zijn gerealiseerd zijn herstel van de molen, het Tramstation en het openluchttheater in Gorssel.
 

Gorssel Erve is een lokaal, onafhankelijk fonds in de vorm van een stichting. Het is gestart als een initiatief van Verenigd Gorssel, nu de Dorpsraad Gorssel.
De Stichting is erkend als ANBI (algemeen Nut Beogende Instelling).

Wilt u meer weten of bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden die de Stichting Gorssels Erve voor u heeft. Neem vrijblijvend en vertrouwelijk contact op met het bestuur van de stichting.