Laatste nieuws

Kadernota 2025

Zoals gebruikelijk nodigt de gemeenteraad van Lochem, vooraf­gaand aan de behandeling van de Kadernota 2025, inwoners en organisaties uit om in gesprek te gaan over de toekomstige plannen van de gemeente. Dit doet de raad tijdens een informatie­markt op 29 mei 2024 in de bibliotheek in Gorssel. 

Kaderbrief 2025
De Kaderbrief 2025 geeft de contouren aan voor de begroting voor 2025. In de Kadernota zijn voor Gorssel belangrijke ontwikkelingen op­genomen, zoals de planning van de multi­functionele accommodatie (mfa) op het terrein van de Vuller­school, de plan­voorbereiding en bouw van 35 flex­woningen op een strook grond langs de N348 bij de Smitskamp, de toekomst van zwembad De Boskoele en de her­inrichting van de Hoofdstraat.

Multifunctionele accommodatie (mfa)
De gemeenteraad heeft in december 2023 de locatie van de Vuller­school aangewezen voor het realiseren van een mfa, met een volwaardige sport­hal. Er werd toen al 1,9 miljoen voorbereidings­krediet beschikbaar gesteld voor het uitwerken van de business­case, het plan van aanpak, het ontwerp en de voor­bereiding van de ruimtelijke procedure. Naar verwachting is dat werk klaar in 2026 en is op dat moment extra krediet nodig voor de uitvoering van de plannen. In 2028 zou de nieuw­bouw in gebruik genomen moeten worden. Op dat moment wordt ’t Trefpunt buiten gebruik gesteld.

De Boskoele
In september 2023 is geld beschikbaar gekomen voor de plan­uitwerking van de nieuwbouw van de zwembaden in Gorssel en Almen. Voor beide zwem­baden wordt nu een kostenraming, business­case en ontwerp voorbereid, met veel aandacht voor verduurzaming. De gemeente heeft een boven­grens bepaald voor de jaarlijkse exploitatie­lasten vanaf 2027. Met behulp van subsidies, fondsen en een eigen bijdrage van de Stichting Gorsselse Zwem­baden hoopt men deze boven­grens niet te overschrijden.

Herinrichting Hoofdstraat
Inmiddels is duidelijk dat de snelle fiets­route van Deventer over Gorssel naar Zutphen geen gebruik zal maken van de Hoofd­straat. Dat is voor de gemeente het startsein voor de her­inrichting van de Hoofdstraat. Begonnen wordt met een schets­ontwerp voor de noord- en zuidzijde, met als uiteindelijk doel dat de hele Hoofd­straat eenzelfde uitstraling krijgt. De werkgroep Verkeer van de Dorps­raad Gorssel is betrokken bij de plan­ontwikkeling.

InfoKadernota2024

Informatiemarkt
De informatiemarkt in Gorssel vindt plaats op woensdag­avond 29 mei 2024 van 19.00 tot 20.00 uur in de bibliotheek in Den Olden­hof, Hoofdstraat 45 in Gorssel. Geïnteresseerden kunnen binnen­lopen en in gesprek gaan met de aanwezige raadsleden van alle politieke partijen. Aanmelden voor deze informatie­markt is niet nodig.
De gemeenteraad bespreekt de kadernota tijdens de Politieke Avond van 17 juni 2024 in een dubbele, beeld­vormende tafel. Op maandagavond 1 juli vinden de algemene beschouwingen (mening­vormend) plaats tijdens de raads­vergadering, waarna de raad op maandag­avond 8 juli een besluit neemt over de kadernota. De kadernota is te vinden op de website van de gemeente Lochem.


Redactie Gorssel.nl
23 mei 2024

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends