Laatste nieuws

'Groene zorg' en leesbevordering op de ABC-eilanden

Gorsselnaren Henk en Evelien van Dort bezochten de eilanden Aruba, Bonaire en Cura­çao. Op uitnodi­ging van en in samen­werking met lokale stichtingen en instel­lingen (waaronder de open­bare bibliotheken op de drie eilanden) deelden ze vanuit hun achter­grond als deskundige in ‘groene zorg’ (Henk) en schrijver van kinde­rboeken en kinder­fysiotherapeut (Evelien) hun ervaringen en enthou­siasme. “We kijken terug op drie weken hard werken, veel fijne ontmoe­tingen met jong en oud, kennis delen, wederzijdse identiteits­beleving, authentiek gemeenschaps­gevoel en vooral respect en gedeelde inspi­ratie.”

‘Groene zorg’
ABC1 kleinBoven en onder: Evelien van Dort gaf workshops op de ABC-eilandenHenk, initiatiefnemer van de Zorgtuin in Gorssel, hield in samen­werking met de lokale Alzheimer stichting lezingen over de belevings­gerichte begeleiding van mensen met geheugen­problemen. Ook gaf hij college aan vierde­jaars studenten mbo-verzorgenden. Zijn inzet en ervaring om lokaal ontmoetings­plekken voor mensen met geheugen­problemen op te zetten, met de Zorg­tuin Gorssel als voorbeeld­project, gaf veel inspiratie. Henk is gevraagd volgend jaar spreker te zijn op het interna­tionale congres Green Education in Aruba, als voor­trekker van ‘groene zorg’. 

Schrijfworkshops
Kinderboekenschrijver Evelien gaf, naast de dagelijkse auteurs­bezoeken op de basis­scholen als onderdeel van de lokale Kinder­boekenweken, schrijf­workshops aan lokale auteurs om vanuit hun eigen cultuur en op makkelijk lees­baar taalniveau verhalen te schrijven. Ook gaf ze vanuit haar achter­grond en visie als kinder­fysiotherapeute lezingen over ‘meer beweging in het onderwijs’ en over dys­lexie. 

‘Lezen en schrijven vergroten je wereld’
ABC3 kleinEen van de doelstellingen van de door Henk en Evelien opgerichte Stichting Munira is dat ieder kind recht heeft om een gelet­terd lid van de samen­leving te worden. Een van de activi­teiten van de stichting is het project ‘Lezen en schrijven vergroten je wereld’. Zo schenken Henk en Evelien al jaren kinder­boeken op plaatsen waar dat hard nodig is: alle scholen op de eilanden kregen ook nu weer pak­ketten met kinder­boeken. Evelien: “Er is een grote behoeft aan kinder­boeken, zowel Papiaments­talig als Nederlands­talig in het Caribisch gebied. Door de meer­taligheid op de eilanden hebben veel kinderen na het verlaten van de basis­school onvoldoende lees- en schrijf­vaardigheid om verder te leren, terwijl ze voor een verdere op­leiding of studie aan­gewezen zijn op het Nederlandse onderwijs­systeem”. Er is daarbij een goede samen­werking met lokale stichtingen die zich in­zetten om lezen en schrijven onder de jeugd te stimu­leren, zoals Bona Nochi Drumi Dushi (Aruba) en stichting Lesa ta Dushi (Bonaire). 

Het Nederlandse Letterenfonds, Stichting Gebroeders Bakkers Wees­huis, Stichting Munira en Stichting Maduro­dam steunen het project ‘Lezen en schrijven vergroten je wereld’.


Gorssel, 29 november 2018

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends