Laatste nieuws

Accommodaties: informatieavonden per doelgroep

De werkgroep Gorsselse Accommodaties (GA!) organiseert in februari 2020 informatie­avonden om de verschillende belangen­groepen in Gorssel te informeren over de drie gekozen varianten voor het behoud van accom­modaties, voor­zieningen en onderwijs in Gorssel. 

Rapport TwynstraGudde
Op 4 december 2019 verscheen het rapport ‘Scenario Analyse GA’ met negen huisvestings­scenario’s van de Gorsselse accom­modaties. Aanvankelijk was het rapport alleen als een stapel losse pagina’s te raad­plegen in het gemeente­huis en bij het gemeente­loket in Gorssel, en dan nog zonder de bijlagen. Inmiddels is het hele rapport beschik­baar op de website www.gorsselseaccommodaties.nl en bij Gorssel.nl (zie pdf-1 onderaan dit nieuwsbericht). De redactie van Gorssel.nl heeft een samen­vatting van het rapport gemaakt (zie pdf-2).

Drie varianten
Accovarianten 21012020 kleinDrie voorkeursvarianten: A3/4, B1 en D1De werkgroep GA! heeft inmiddels drie varianten gekozen en wil die tijdens informatie­avonden nader toelichten aan de Gorssel­naren:
Variant 1: Nieuwbouw van de school met uitsluitend een gymzaal, met ruimte voor maat­schappelijke voor­zieningen op de huidige plek van de school of op de plek van ’t Trefpunt. In deze variant is dus niet meer voorzien in een sporthal. Met een nieuw kleiner zwembad en renovatie van de accom­modaties voor voetbal en tennis op de bestaande locaties aan Kamperweg en Flierder­weg. Deze variant zou betaal­baar en inpasbaar zijn op de huidige locaties. Hierbij is dus niet voor alle sporthal­activiteiten een plek. In het rapport betreft dit scenario A3 of A4 in combinatie met C0.
Variant 2: Hierbij wordt de sporthal van ‘t Trefpunt gerenoveerd met een nieuwe school plus multi­functionele extra zaal­ruimte. Voor de buiten­sport geldt hetzelfde als bij variant 1. Deze variant biedt ruimte voor alle bestaande activiteiten en voor­zieningen op bestaande locaties. De lang­jarige exploitatie is wel een aandachts­punt. In het rapport betreft dit scenario B1 in combinatie met C0.
Variant 3: Een nieuwe accommodatie voor alle maat­schappelijke functies onder één dak op één locatie (Multi Functionele Accom­modatie: MFA), ergens aan de rand van Gorssel. Een efficiënter gebruik van ruimte en meer optimale samen­werking van organisaties is hierbij mogelijk. Deze variant lijkt het minst betaal­­baar. In het rapport betreft dit scenario D1. Een locatie voor een MFA wordt in het rapport niet genoemd.

Accommodaties stichtingskosten varianten 1 kleinBijlage 6 uit het rapport van TwynstraGudde met een overzicht van de voor de diverse varianten benodigde investeringsbedraZie voor de cijfermatige toe­lichting op de varianten het rapport (pdf-1) of de samen­vatting (pdf-2).

Aparte informatieavonden
Opmerkelijk is dat er per doelgroep aparte informatie­avonden worden georganiseerd.
De Werkgroep GA! meent op die manier zoveel mogelijk mensen te bereiken: “De informatie­avonden verlopen volgens een­zelfde opzet en worden begeleid door Johan Reuvers (gemeente Lochem) en project­leider Igor Grevers (ICS), beiden ook lid van de Werkgroep GA!” Aanmelding vooraf acht men gewenst met het oog op de organisatie van de informatie­avonden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Maar: “Wie op het laatste moment beslist om toch te komen kan gewoon aan­sluiten zonder aanmelding”. Het is volgens de werk­groep de bedoeling dat per avond alle drie door de werk­groep gekozen varianten besproken worden. 
Gorsselnaren die niet door de dorps­raad of een van de andere organisaties of verenigingen persoonlijk zijn uitgenodigd kunnen aansluiten bij de dorps­raad of een van de andere avonden.
De uitkomsten van de informatieavonden wegen mee bij de besluitvorming van college en raad.

Data
Er zijn informatieavonden voor de Vullerschool, de Protestantse Gemeente, de Dorpsraad, ’t Trefpunt, VV Gorssel, LTC Gorssel, zwembad De Boskoele, ondernemers die gebruik maken van ’t Trefpunt en ondernemers­vereniging Gorssel Buitengewoon. Op 5 februari is als eerste de Vuller­school aan de beurt, op 11 februari de Dorpsraad, op 12 februari is er een bijeenkomst voor de maat­schappelijke gebruikers van ’t Trefpunt, op 13 februari bij de VV Gorssel, op 18 februari bij LTC Gorssel, op 27 februari voor De Boskoele in 't Trefpunt en op nader te bepalen data kunnen ondernemers die gebruik maken van ’t Trefpunt en de ondernemers­vereniging Gorssel Buitengewoon bijeen­komsten bijwonen. De data van de diverse bijeenkomsten vindt u ook in de agenda van Gorssel.nl.


Redactie Gorssel.nl
2 februari 2020

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends