Laatste nieuws

Actie ‘AED Gorssel hartnodig’

U las het wellicht in De Sten­tor: begin oktober 2022 werd bij V.V. Gorssel aan de Marke­weg in Gorssel een AED gestolen. Helaas heeft de onbekende dief de AED niet terug­gebracht. Met de actie ‘AED Gorssel hartnodig’ hoopt de voetbalclub snel een nieuw exemplaar te kunnen aan­schaffen. 

Reanimatie belangrijk
AEDVoorzjpg kleinJohn Immink, voorzitter van Sport '88 (l.) en Job Dietrich, voorzitter van V.V. Gorssel bij het AED-kastje aan de muur van het clubgebouw van V.V. GorsselIn 2020 is de AED van V.V. Gorssel al eens met succes ingezet toen een deel­nemer van een trim­groep van Sport ’88 onwel werd. Daarom vinden zowel V.V. Gorssel als Trim- en MTB-club Sport ‘88 het van het groot­ste belang dat er op het terrein van V.V. Gorssel zo snel mogelijk weer een nieuwe AED aan­wezig is. Een AED kan bij een nood­zakelijke hart­reanimatie als zeer effectief hulp­middel worden ingezet. Een AED zorgt bij een hart­reanimatie voor een schok­effect en heeft daarmee al veel mensen­levens gered. 

Vrijwillige bijdrage
Beide verenigingen proberen met de actie ‘AED Gorssel hart­nodig’ minimaal een bedrag van € 1.500 bij elkaar te krijgen om weer zo snel mogelijk een nieuwe AED te kunnen aan­schaffen. ‘Elke minuut telt’ zegt de Hart­stichting en dat geldt zeker voor deze actie, waarbij beide clubs hopen op een vrijwillige financiële onder­steuning.
Graag zien beide verenigingen een bij­drage tegemoet op rekeningnummer NL52 RABO 0322 3177 03 t.n.v. van V.V. Gorssel of op rekeningnummer NL52 RABO 0322 3084 88 t.n.v. van Sport ’88, beide met vermelding ‘Actie AED’. 
De clubs hopen op een positieve respons, zodat er snel weer een AED bij V.V. Gorssel aan de muur hangt. 


Gorssel, 24 oktober 2022

 

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends