Laatste nieuws

Anne-May Wachters publiceert ‘De erfenis van Pilatus’

WachtersBoek klein

Op 4 oktober 2021 verschijnt ‘De erfenis van Pilatus’ van de hand van Anne-May Wachters-van der Grinten. Anne-May is kunst­historicus en godsdienst­wetenschapper. Ze woont in Gorssel.
In ‘De erfenis van Pilatus’ betoogt Anne-May Wachters-van der Grinten dat veel teksten uit de evangeliën opnieuw bestudeerd moeten worden. Een foute inter­pretatie kan leiden tot anti-judaïsme en antisemitisme.

Vernederd en vervolgd
In de evangeliën, die 40 tot 60 jaar na Jezus’ dood tot stand kwamen, staan nogal wat beschuldigende woorden over de joden. In de christelijke literatuur werden deze beschuldigingen tussen 300 en 550 na Christus op­getekend. Het leidde tot steeds uitgebreidere kerkelijke en civiele anti-joodse wet­geving, met als ‘hoogtepunt’ de Middeleeuwen, toen de joden vernederd en vervolgd en tenslotte zelfs verbannen werden uit Frankrijk en Engeland. Anne-May Wachters-van der Grinten analyseert het groeiende anti-judaïsme binnen de christelijke kerk en de vernedering van de joden tot tweederangs­burgers in een afgezonderd bestaan. Als rond 1850 het anti­semitisme ontstaat, heeft dat grote gevolgen voor de joden, omdat zij ook nog eens tot een minder­waardig ras werden verklaard. Pas met het nazi­regime van Hitler en de ‘Endlösung’, werd de wereld wakker geschud.

Rol christendom
Het duurde echter tot in de jaren zestig van de 20e eeuw voor de kerken beseften welke rol het christen­dom hierin heeft gespeeld. Volgens de auteur is een nieuwe benadering van de evangeliën nodig, waarin wordt uit­gelegd dat in latere redacties van de evangeliën de schrijvers hun eigen ruzies met de joden weergeven. Dat was ver ná Jezus’ dood, maar deze ruzies werden terug geprojecteerd naar Jezus’ tijd. Zo werden vanaf het einde van de eerste eeuw de opvattingen van de schrijvers gelezen als de waar­heid over ‘Jezus en de joden’ in een nog steeds voortdurend misverstand.

Informatie
Titel: De erfenis van Pilatus
Auteur: Anne-May Wachters-van der Grinten
Uitgever: Uitgeverij Van Warven
ISBN: 978-94-93175-69-3
Prijs: € 24,50
Het boek is te koop via de uitgever en bij de boekhandel, w.o. Bechtle in Gorssel


Gorssel, 28 september 2021

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends