Laatste nieuws

Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Lochem definitief

Buitengebied
De gemeente Lochem beschikt nu over een onherroepelijk bestemmingsplan voor het gehele buitengebied, dat wil dus zeggen dat ook voor het buitengebied van Gorssel nu een definitief bestemmingsplan geldt. Tegen het bestemmingsplan waren voor het buitengebied van de gemeente Lochem ruim dertig beroepen ingediend, waarvan er zeven gegrond zijn verklaard.

Nieuw besluit op onderdelen
In de uitspraak heeft de Raad van State de gemeente opdracht gegeven om op onderdelen voor 15 september 2013 een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Voor het buitengebied van Gorssel heeft deze opdracht betrekking op enkele plandelen met de bestemming "Recreatie-Recreatiewoning". De Raad van State is van oordeel dat de bestreden besluiten zijn genomen in strijd met de bij het voorbereiden van een besluit te betrachten zorgvuldigheid. De beroepen hiertegen zijn gegrond en de bestreden besluiten dienen te worden vernietigd.
De gemeenteraad neemt te zijner tijd voor deze onderdelen een nieuw besluit, waarna een ontwerpbestemmingsplan ter inzage komt te liggen. 

Publicatie uitspraak
De uitspraak van de Raad van State is te lezen op www.raadvanstate.nl - zaaknummer 201101467/1/R2
Rechtstreekse link >>>

  

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends