Laatste nieuws

Bestuursakkoord vastgesteld, wethouders beëdigd

De gemeenteraad van Lochem heeft in de raadsvergadering van 8 mei 2014 het bestuursakkoord van de coalitiepartners Gemeentebelangen (GB), D66 en CDA vastgesteld. Daarna zijn de drie wethouders beëdigd. De gemeente Lochem heeft daarmee een nieuw college.

Bestuursakkoord
Gemeenteraad8-5-014 1024pxVergadering van de gemeenteraad 8 mei 2014Voor veel vuurwerk zorgde de discussie over het door GB, D66 en CDA gesloten bestuursakkoord ‘Koersvast en betrokken’ niet. Wel was er vanuit de oppositie (VVD, PvdA en GroenLinks) kritiek op het  ontbreken van duidelijke keuzes en een vastomlijnde visie. Ook werd een gedegen financiële onderbouwing node gemist. Volgens de oppositie zouden de coalitiepartijen afwijken van beleid dat mede door hen de afgelopen vier jaar vormgegeven was (het woord ‘draaien’ viel in dit verband). De onervarenheid van twee van de drie wethouders, gevoegd bij die van de nieuwe burgemeester, werd als risicovol gezien. Verder zetten de oppositiepartijen een vraagteken bij de keuze voor het aantal van drie wethouders. Het vermoeden bestond dat elk van de coalitiepartijen een andere partij als voorkeur had: er was dus kennelijk gewoon geen overeenstemming bereikt.
Bij de stemming bleek de VVD ‘met een grote kanttekening’ voor te stemmen. PvdA en Groen Links stemden tegen. Hiermee was het bestuursakkoord met 17 stemmen voor en 6 tegen vastgesteld.


    TrixVanDerLinden275a Bert-Groot-Wesseldijk275px Kottelenberg
     Trix van der Linden (D66), Bert Groot Wesseldijk (GB) en Jan Kottelenberg
     (CDA) zijn door de gemeenteraad op 8 mei jl. als wethouders benoemd.
     Zij vormen samen met burgemeester Sebastiaan van 't Erve het college
     van B&W van de gemeente Lochem.  
 

Wethouders
Na hun benoeming door de gemeenteraad (weer met 17 stemmen voor en 6 tegen), werden de wethouders  Bert Groot Wesseldijk (GB), Trix van der Linden (D66) en Jan Kottelenberg (CDA) beëdigd door burgemeester Sebastiaan van ’t Erve.
Rien Harkink (CDA) werd beëdigd als raadslid voor het CDA als opvolger van Jan Kottelenberg.
Het is nog niet bekend welke kern voor welke wethouder het aandachtsgebied wordt.

Gorssel
Gorssel.nl heeft de collegepartijen gevraagd naar de uitwerking van het bestuursakkoord op het lijstje met speerpunten uit het Dorpsplan Gorssel. Tot op heden is daar nog geen antwoord op gekomen. De redactie zal blijven proberen daarover meer duidelijkheid te krijgen.
In het nieuwsartikel van 16 maart j.l. had Gorssel.nl de verschillende verkiezingsprogramma's getoetst aan kwesties die met name in Gorssel spelen, zoals openstelling van de IJsseldijken, intensivering van het goederenvervoer per trein, behoud van het zwembad en het gemeenteloket, problematiek inzake parkeren en verkeer door museumbezoekers. In het bestuursakkoord is van deze onderwerpen niets terug te vinden. 


Gorssel.nl
8 mei 2014

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends