Laatste nieuws

Bijzondere soorten op de Gorsselse Heide

De Gorsselse Heide is een natte-heidegebied van ruim 100 hectare met een bijzondere flora en fauna. Sinds 2009 heeft Stichting IJssellandschap het voormalige militaire terrein in bezit. Het beheer van de heide is in handen van de Stichting Marke Gorsselse Heide.
De Marke Gorsselse Heide laat weten dat het huidige beheer met begrazing door koeien, afplaggen en maaien werpt vruchten afwerpt. Ook het vele werk dat de natuurwerkgroep verricht helpt daarbij. 

Bijzondere soorten
HeideOverzicht kleinGorsselse HeideEr komen soorten terug, die op de ‘rode lijst’ staan, zoals Torenkruid en Stekelbrem en een paddestoel: de Heideknots­zwam. Ook zijn er meer plekken waar Klokjes­gentiaan groeit. Op de lagere delen van het geplagde grasland langs de Gerrit Slagmanstraat heeft de Kleine Zonnedauw zich massaal gevestigd, een indicatie dat de vegetatie zich langzamerhand ontwikkelt naar het gewenste ‘vochtig heischraal grasland’. Ook was aan de zuidwest zijde van het Gorsselse meertje het Moerasviooltje te zien.
In 2020 waren er meer vleermuizen dan in 2019 en het totale aantal vlinders nam geleidelijk toe van 483 in 2015 tot 850 in 2020. Wat opviel ten opzichte van de landelijke trend is dat er veel Heideblauwtjes vlogen, vooral op de koeienweide. Nieuw was de Kleine parelmoervlinder.
Blauwvleugelsprinkhaan kleinBlauwvleugelsprinkhaanMet vogels, sprinkhanen en libellen ging het ongeveer net zo goed als andere jaren. Bijzonder was dat de in Nederland zeldzame Blauwvleugelsprinkhaan sterk toe lijkt te nemen op de Gorsselse Heide. De soort werd voor het eerst waargenomen in 2018, op het voormalige rabattenbos. In 2019 nam het aantal bevestigde waarnemingen toe naar 19, in 2020 kwam de teller uit op 29, nu verspreid over het hele terrein. De Blauwvleugelsprinkhaan wordt vooral waargenomen op de (nog) kale zandige plekken waar in het kader van het natuurherstelplan bos omgevormd is naar heide.
Ook in 2020 was er weer een extreem droge periode. Toch kon nog een redelijk tot mooie heidebloei worden waargenomen.

Honden
Volgens de Marke blijven loslopende honden wel een punt van aandacht. Inmiddels loopt er een BOA rond om mensen met loslopende honden daarop aan te spreken en eventueel te beboeten, om de druk te verminderen.
 

 
Gorssel, 5 juli 2021

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends