Laatste nieuws

Binnenkort afsluitend debat Kernvisies in de Raad

De Lochemse gemeente­raad sprak op 24 april 2023 in een Mening­vormende tafel over de Kern­visies wonen Gorssel, Eefde, Epse en Barchem. Twee weken geleden kwamen de kern­visies al aan de orde in een Beeld­vormende tafel. Bij een Mening­vormende tafel gaan de raads­leden met elkaar in debat en bepalen ze vervolgens of zaken als debat­onderwerp of als hamer­stuk in een raads­vergadering op de agenda komen. Uitkomst van het debat van 24 april was dat de Kern­visies onderwerp van debat zullen zijn in de eerst­volgende raadsvergadering. Dat is op 8 mei 2023. Alleen Lochem­Groen! vond dat er een tweede mening­vormende bijeenkomst plaats zou moeten vinden om te zoeken naar eventuele overeen­komsten en verschillen in de stand­punten. Dat voorstel haalde het niet.

Geen concrete standpunten
ProtestTafel kleinMeningvormende tafel van 24 april 2023 (screenshot)Wie verwachtte dat er concrete stand­punten naar voren zouden worden gebracht, werd teleur­gesteld. Er was te weinig tijd om de woon­visies ‘tot in de kern’ te bespreken. Ondanks pogingen van de voor­zitter om dieper op de afzonderlijke kern­visies in te gaan, ging de discussie meer over de ‘grote lijnen’. Tot ergernis van Groen­Links. Die partij had zich naar eigen zeggen tot in de details in de kern­visies verdiept, maar kreeg te weinig tijd om daarop nader in te gaan. Duidelijk werd wel dat VVD en Gemeente­belangen aan de slag willen met bouwen: ‘er is al te veel gepraat, de kern­visies moeten nu maar eens worden vast­gesteld’. PvdA, GroenLinks, D66 en Gemeente­belangen wilden vooral haast maken met de grote locaties, zoals Gorssel-Noordoost. Lochem­Groen was juist fel tegen bouwen op die ‘veel te kwets­bare’ locatie. LochemGroen vond de kern­visies overigens ‘broddel­werk’. Er had volgens deze partij ook al lang (goedkoop) gebouwd kunnen worden: ”Rond in Gorssel nou eerst eens het accommodatie­beleid af en kijk wat daar neer­gezet kan worden!” LochemGroen pleitte verder voor een burger­beraad in Gorssel, maar kreeg geen bijval. D66 wilde dat ook bijzondere woon­vormen in de kernvisies worden opgenomen. Die ont­breken nu, omdat het college daarover een afzonderlijk voorstel aan de raad wil doen.

Bloemenkamp
ProtestKernvisie kleinEen van de protestbordenVerder werden er wijzigings­voorstellen aangekondigd ten aanzien van (de onduidelijke situatie) rond De Bloemen­kamp in Gorssel. Het meest concreet was een idee van het CDA: “Bouw daar een flat voor jongeren en ouderen”. Al waarschuwde Lochem­Groen wel voor valse verwachtingen: “De gemeente heeft niet het eigen­dom, dus wat kan daar gerealiseerd worden?” Ook MmL kondigde een motie rond De Bloemenkamp aan.

Doorstroming
Opvallend was dat een meerder­heid van de partijen een lans brak voor het bouwen van betaal­bare woningen voor jong en oud ten behoeve van de door­stroming. 
Dat sloot aan bij de protest­borden die rond de tafel zicht­baar waren. De groep Gorssel­naren die pleit voor jongeren en ouderen kreeg volop gelegen­heid om zijn wensen bij de raads­leden onder het oog te brengen.
Het debat gaat verder in de raadsvergadering tijdens de Politieke avond op 8 mei 2023. 


Redactie Gorssel.nl
24 april 2023

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends