Laatste nieuws

Boekenmarkt voor de molen krijgt nieuwe vorm

Op zondag 26 mei 2019 wordt voor de 25e keer de jaarlijkse boeken­markt gehouden bij de Gorsselse molen Geer­truida Cornelia. De opbrengst van de boeken­markt is bestemd voor het onder­houd van de molen. Met dit jubileum komt ook een einde aan deze jaarlijk­se traditie. Met ingang van 6 juli 2019 krijgt de boeken­verkoop een nieuwe vorm en vindt deze wekelijks op zater­dag plaats in ‘De Stoom’, de voormalige maalderij bij de molen.

Geertruida Cornelia
Molen 1 kleinDe Geertruida Cornelia aan de Gorsselse Enkweg in GorsselHet waren Bertus en Trudi ten Have die in 1995 de romp van de molen kochten en startten met het restauratie­proces. Daarvoor hadden zij in 1986 al het molenaars­huis en de maalderij gekocht. Toen de molen­romp te koop kwam, hoefden ze daar niet lang over na te denken.
Om de molen in gebruik te nemen waren een ingrijpende restauratie en veel geld nodig, 500.000 gulden ofwel ruim € 227.000. Via subsi­dies werd een deel van dit bedrag binnen­gehaald. De rest, het grootste deel, kwam binnen via giften van particu­lieren en een enkel legaat. Molen­restaurateur Groot Wesseldijk uit Laren nam de restauratie­klus aan. In het jaar 2000 was het zover, de klus geklaard, de wieken draaiden weer.
Molen 3 kleinTrudi en Bertus ten HaveTijdens de opening werd ook de naam van de molen ont­huld, Geertruida Cornelia. Bertus ten Have gaf de molen de geboorte­namen van zijn vrouw Trudi.

De jaarlijkse boekenmarkt
In 1996 startte de jaarlijkse boekenmarkt rondom de molen. In 2002 verhuisde de markt vanwege het slechte weer naar de lood­sen van de buren, loonbedrijf Boschloo. Jaarlijks bezoeken tussen de 1500 en 2000 mensen deze markt. De laatste boeken­markt op 26 mei 2019 eindigt zoals er werd begonnen: bij de molen. 
De boekenmarkt werd in het leven geroepen om met de opbrengst daarvan de onderhouds­kosten van de molen te bekostigen. Dit is goed gelukt, mede ook omdat Bertus ten Have, handig als hij is, het meeste onderhouds­werk zelf kan doen. 
Molen 4 kleinIn de molen wordt meel gemalenBertus en Trudi kijken met veel plezier terug op de jaarlijkse traditie. Vooral ook omdat het mede daar­door is gelukt de molen goed te onderhouden. Maar ook benadrukken zij dat het geweldig is om met een groep van ongeveer veertig vrijwilli­gers met de voorbereiding en op de dag zelf bezig te zijn. “Zonder die groep enthousiaste vrijwilligers kan de boekenmarkt niet draaien”, aldus Trudi.

Boekenverkoop nieuwe vorm
Na 26 mei 2019 dus geen jaarlijkse boekenmarkt meer, maar wel een wekelijkse boeken­verkoop op zaterdag. Bertus en Trudi gaan deze wekelijkse verkoop samen doen. Molen 2 kleinBertus ten Have met voorraad boekenIn de voormalige maalde­rij zullen de honderd meter aan boeken­planken goed gevuld zijn. Boeken komen uit het hele land, bijna dagelijks worden er boeken gebracht. Ze hopen dat de boeken­liefhebbers hen in de toekomst ook op de zaterdag weten te vinden. Wel houden ze er rekening mee dat de opbrengst van de wekelijkse ver­koop minder zal zijn dan er op de jaarlijkse boeken­markt binnenkomt. Maar samen met de opgebouwde reserves moet het mogelijk zijn de molen te blijven onderhouden. 

De toekomst
Als 75-jarige gaat Bertus ten Have de toekomst positief tegemoet. Hij heeft zin in de nieuwe boeken­markt en vindt dat hij nog wel dertig jaar mee moet kunnen. En Trudi doet in enthousiasme niet voor Bertus onder. Wie maakt nu mee dat een molen, die hopelijk eeuwen blijft bestaan, naar jou ver­noemd is? Daar wil ze nog lang van genieten.

De 25e boekenmarkt vindt plaats op zondag 26 mei 2019 van 10.00 tot 16.00 uur. De wekelijkse boekenmarkt start op zaterdag 6 juli 2019, van 10.00 tot 17.00 uur.

 
Redactie Gorssel.nl
15 mei 2019

  

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends