Laatste nieuws

Bomen over bomen

Het college van B en W van Lochem presenteert begin 2016 haar gemeentelijke bomenplan in de gemeenteraad. Groen Links Lochem wil de mening van inwoners peilen en organiseert op 19 november een ‘Bomenavond’ in Eefde.

Nieuw bomenplan
Laanbomen
Samen met belangengroepen zoekt de gemeente Lochem momenteel naar een nieuwe manier van laanbomenbeheer in het buitengebied. Onderzocht wordt hoe houtopbrengst zou kunnen bijdragen aan financiering van het toekomstig bomenbeheer en aanplant (’kostenneutraal’).
Het college van B en W presenteert begin 2016 zijn nieuwe plan in de gemeenteraad. Groen Links Lochem heeft het initiatief genomen een bomenbijeenkomst te houden om de ideeën van de inwoners hierover te horen.
De Bomenstichting Achterhoek, kritisch volger van de gemeente Lochem op het gebied van (ontbrekend) bomenbeleid, is hiervoor ook uitgenodigd en geeft aan het ‘belangrijk te vinden dat zoveel mogelijk mensen aan deze avond deelnemen om de gemeente Lochem te laten zien dat haar inwoners betrokken zijn bij dit onderwerp, niet alleen om de schoonheid van bomen, maar ook vanwege het grote belang van de bijdrage van bomen aan ons milieu’.

Informatie
De bijeenkomst ‘Bomen langs wegen’ vindt plaats op donderdag 19 november, vanaf 19.30 uur in ‘het Hart’ in Eefde. Linda Sanders (voorzitter GroenLinks Lochem) leidt de avond. Er zijn lezingen van Harald van de Akker (Natuurmonumenten) en Jaap Cannegieter (Bomenwacht Oost-Gelre). Daarna zijn er workshops over de thema’s burgerparticipatie, laanbeelden in transitie, waarden van bomen, en diversiteit bij herplant. De avond sluit om 10.00 uur af met een borrel.

Gorssel.nl
6 november 2015

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends