Laatste nieuws

Bommen bij sluis Eefde worden vrijdag tot ontploffing gebracht

Tijdens werkzaamheden ter voorbereiding van de bouw van de 2e sluiskolk in Eefde zijn explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om twee vliegtuigbommen van 500 pond. Vrijdag 22 september worden deze op locatie gecontroleerd vernietigd.

SluisEefdePlannenDit gebeurt onder regie van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) die na de vondst nader onderzoek heeft verricht. Het onderzoek is dinsdag 19 september afgerond. Op advies van de EODD en na overleg met betrokken partijen (Rijkswaterstaat, Waterschap Rijn en IJssel, de bouwaannemer en politie) is besloten om de explosieven op locatie gecontroleerd te laten ontploffen op vrijdag 22 september aan het begin van de middag.

Risico is beperkt
De explosieven liggen op circa 4 meter diepte. Voordat ze tot ontploffing worden gebracht, wordt er een grote laag zand over aangebracht. Dit zorgt ervoor dat de vernietiging van de explosieven wel merkbaar zal zijn, maar dat het risico voor de omgeving beperkt blijft. Wel worden met het oog op de veiligheid en openbare orde, maatregelen genomen.

Veiligheidsmaatregelen omwonenden
Binnen een straal van 250 meter staan 3 woningen aan de Boedelhofweg. De bewoners van deze woningen zijn geïnformeerd dat zij vrijdag vanaf 10.00 uur hun huis moeten verlaten, dat zij huisdieren mee moeten nemen en dat vee- en hobbydieren niet buiten mogen verblijven. De politie en medewerkers van de gemeente Lochem controleren of de bewoners hun huis vrijdag tijdig hebben verlaten en sluit het gebied af, zodat alleen medewerkers van de EODD het gebied in kunnen. De verwachting is dat de bewoners van de drie woningen, rond 16.00 uur ’s weer naar huis kunnen.
Voor bewoners en publiek buiten de veiligheidsstraal van 250 gelden geen bijzondere maatregelen. Wel kunnen zij hinder ondervinden door afzettingen en zullen zij kort na elkaar twee grote knallen horen.

Scheepvaartverkeer
Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat de scheepvaart ter hoogte van de sluis vrijdag tijdelijk wordt stilgelegd.

Noodverordening
Voor de vernietiging van de explosieven heeft de burgemeester een noodverordening uitgevaardigd. Dit betekent eenvoudig dat de burgemeester regelt dat het gebied dat als veiligheidszone geldt, wordt afgesloten.

Gorssel, 20 september 2017

  

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends