Laatste nieuws

Boskoele gaat uit van nieuw bad in 2026

De buitenbaden De Boskoele in Gorssel en De Berkel in Almen hebben een goed zwem­seizoen 2023 achter de rug: er waren bijna 80.000 bezoekers. Maar beide baden zijn verouderd. Onlangs heeft de Lochemse raad een voorbereidings­krediet beschikbaar gesteld voor planuitwerking voor renovatie of nieuw­bouw van beide baden. Volgens de Stichting Gorsselse Zwembaden is dat goed nieuws: “We zetten in op volledige nieuwbouw”.

Einde levensduur
BoskoeleOud kleinDe Boskoele in 1973 (Foto collectie Ergoedcentrum Zutphen, SZU002019166)De gemeente Lochem is eigenaar van de buiten­­baden en daarmee verantwoordelijk voor (onder­houd van) het onroerend goed. De Stichting Gorsselse Zwem­baden is huurder en verant­woorde­lijk voor de exploitatie (en ontvangt daarvoor een jaarlijkse subsidie). De zwem­baden zijn beide ruim 50 jaar oud en aan het einde van hun levens­duur. De gebreken nemen steeds meer toe en reparatie wordt lastiger. Bovendien willen beide zwembaden veel zuiniger met energie omgaan. 

Bestaansrecht
De gemeente onderschrijft dat De Boskoele in Gorssel en De Berkel in Almen bestaans­recht hebben en dat beide baden belangrijk zijn voor recreatie, zwem­onderwijs en de aantrekkelijkheid van Lochem (en omstreken) als toeristische trekpleister. Enige tijd geleden heeft de raad een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld voor verdere plan­uitwerking voor renovatie of nieuwbouw van beide baden, wel met de aan­tekening dat de toekomstige jaarlasten voor de gemeente beperkt moeten blijven tot € 400.000. 

Goed nieuws
De Stichting Gorsselse Zwembaden vindt dat goed nieuws en gaat zelf uit van volledige nieuw­bouw van beide baden. Nieuwbouw was feitelijk de enige optie voor toekomst­bestendige buitenbaden, zo luidde de conclusie van een eerder in opdracht van SGZ uitgevoerd onder­zoek. 
De komende maanden gaat SGZ in nauw overleg met de gemeente verder met de uitwerking van plannen voor nieuw­bouw. Het bestuur zet in op oplevering van een nieuw bad in Gorssel in maart 2026 en in Almen in maart 2027. “Maar”, klinkt het realistisch, ”voordat we zover zijn, moet er nog wel flink wat werk worden verzet”.

Redactie Gorssel.nl
20 december 2023

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends