Laatste nieuws

Bouw museum van start

Deze week zijn de werkzaamheden voor het nieuwe museum begonnen, nadat vorige week al enkele bomen waren gekapt. Het bouwterrein en het toekomstig parkeerterrein zijn inmiddels grotendeels afgezet met een hekwerk. Op dinsdag 24 september zijn de omwonenden geïnformeerd door de aannemer Koopmans Bouw B.V. over wat er in de komende 14 maanden gaat gebeuren op de bouwplaats aan de Hoofdstraat en de Joppelaan.

 
     MuseumToegangCapellenlaanKL
 
     Zicht vanaf de Van de Capellenlaan. Uiterst rechts
      het tramstation. Links komt de tijdelijke
weg naar
      het parkeerterrein van De Roskam.
      Klik op de afbeelding voor andere foto. 


Afzetting
Het afgezette bouwterrein heeft drie ingangen. Het bouwverkeer zal ingangen gebruiken vanaf de Hoofdstraat (tussen het voormalige gemeentehuis en De Roskam) en de Joppelaan. Aan de kant van de Van de Capellenlaan, waar straks het parkeerterrein voor de bezoekers van het museum zal komen, komt een tijdelijke toegang (zie foto), uitsluitend voor personenauto’s van de mensen die op de bouw werken. Voor de duur van de bouw is er geen verkeer mogelijk van de Joppelaan naar de Vullerschool, ook niet voor voetgangers, en ook de weg tussen De Roskam en het toekomstige museum wordt afgesloten ter hoogte van de ingang naar de zalen van De Roskam. Om die reden komt er een tijdelijke weg van de Van de Capellenlaan langs de afzetting naar het parkeerterrein achter de Roskam.
De afzetting betreft ook een deel van het trottoir langs de Joppelaan. Dat is nodig om voldoende werkruimte te creëren en voor de veiligheid. 

 
     MuseumKL6a
      Ontwerptekeningen: Hans van Heeswijk architecten
      Klik op een afbeelding en bekijk de serie van 7 
  

Planning
Binnenkort zullen bouwketen worden geplaatst en zal worden gestart met de grondwerkzaamheden. Ten behoeve van de kelder en de put voor de lift van het museum zal veel grond afgevoerd moeten worden. Voor de fundering worden boorpalen gebruikt, er hoeft dus niet geheid te worden. Volgens de planning zullen voor Kerstmis fundering en kelder gereed zijn en dan is een deel van de begane grondvloer al te zien. De maanden daarna zullen de contouren van het museum in ruwbouw snel zichtbaar worden en voor de bouwvak 2014 is volgens planning het gebouw aan de buitenzijde gereed en wind en waterdicht. De afwerking aan de binnenzijde en het installeren van alle voorzieningen vergen veel tijd. De tussen bouwer en opdrachtgever overeengekomen datum van oplevering is 31 november 2014.
Het museum zal voor de zomer van 2015 haar deuren openen voor het publiek, na een lange periode die nodig is voor het laten acclimatiseren van alle ruimtes en het inrichten van het museum.

Overlast
De bouw van het museum is een groot project en overlast is onvermijdelijk. De uitvoerder van Koopmans Bouw heeft tijdens een informatieavond voor omwonenden op 24 september benadrukt dat er diverse voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Er komt een speciaal telefoonnummer om klachten te melden. Dat nummer wordt binnenkort vermeld op het hekwerk. 

Volg de voortgang van de bouw op Gorssel.nl
Gorssel.nl zal regelmatig publiceren over de voortgang en andere ontwikkelingen van de bouw. Er komt een fotoalbum, dat regelmatig zal worden aangevuld met nieuwe foto’s, zodat de voortgang ook in beeld wordt vastgelegd.

Eerdere nieuwsartikelen:
-  Eerste voorbereidingen voor bouw museum – Gorssel.nl 10 september 2013
-  Museum van Melchers naar Gorssel -  Gorssel.nl 27 april 2012

 
Gorssel.nl
25 september 2013

tt

11

aa

MuseumKL (1)

MuseumKL (3)

MuseumKL (4)

MuseumKL (5)

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends