Laatste nieuws

Budgetoverschrijding bij ‘Duurzaam beheer laanbomen’

    
    Bomenlaan

Budgetoverschrijding
Naar nu blijkt vallen de uitvoeringskosten en de houtopbrengst tegen. De totale overschrijding van het budget bedraagt tussen de € 140.000 en € 190.000. De oorzaken hiervoor zijn nog niet bekend en ook is niet duidelijk hoe de verdeling tussen incidentele en structurele kosten is.
Verantwoordelijk wethouder Bert Groot Wesseldijk betreurt de gang van zaken en meldt dat er na onderzoek over een maand meer duidelijkheid moet zijn over de financiële gevolgen en de voortzetting van het programma. Er wordt voorlopig gestopt met de kap- en snoeiwerkzaamheden tot er meer helderheid is.

Niet kappen, maar koesteren
De Bomenstichting Achterhoek was altijd zeer kritisch ten aanzien van het programma Duurzaam Bomenbeheer: “Er is jaren niets aan onderhoud gedaan”. Ook de Dorpsraad Gorssel heeft eerder al aangeven niet betrokken te willen worden bij de uitvoering van het programma. “De Dorpsraad Gorssel wil geen rol spelen bij het aansturen van inwoners bij het oppakken van gemeentelijke taken en zeker niet bij dit kap- en snoeiprogramma. Niet kappen, maar koesteren! We zijn benieuwd wat de analyse van het beleid oplevert”.


Redactie Gorssel.nl
8 september 2017

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends