Laatste nieuws

Burgemeester Van ’t Erve over de harde lockdown

Aan het einde van het bewogen jaar 2020 laat de Lochemse burgemeester Sebastiaan van ’t Erve zijn licht schijnen over de harde lock­down. In een interview, dat hieronder volgt, gaat hij in op de gevoelens die er leven binnen de gemeente. En de tradi­ties rond Kerst en Oud & Nieuw, die dit jaar anders in­gevuld moeten worden dan anders. “Maar ik weet zeker dat we het kunnen”, zegt Van ’t Erve.
Het interview met de burgemeester verschijnt ook in De Gids en de Berkelbode.

Ingrijpend
Sebastiaan van ’t Erve: “De harde lockdown is erg ingrijpend. We moeten echter door de zure appel heen bijten. Het is belang­rijk dat we samen het doel voor ogen houden. Het gaat om onze eigen gezond­heid en die van onze naasten. Daarnaast is het van groot belang om ons zorg­systeem in de benen te houden”, geeft Van ’t Erve aan. “De zieken­huizen liggen vol en de belasting op de zorg is groot.” De Lochemse burge­meester wil tegelijker­tijd een oproep doen. “Heb je nog een zorg­diploma in de kast liggen: stof dit af en ga helpen. Alle helpen­de handen zijn nodig aan het bed.”

Zinnen verzetten
Burgemeester2020 kleinBurgemeester Van 't Erve: "Ik weet zeker dat we het kunnen"“Met de feestdagen voor de deur is het natuurlijk extra moeilijk. Maar blijf aandacht aan elkaar geven. Ook op deze dagen. Dat kan door een belle­tje of digitaal af te spreken. Blijf ook je zinnen ver­zetten. Een stukje wandelen of luisteren naar je favorie­te muziek. Of duik in een boek. Dat ver­rijkt ook nog eens je leven.”

Carbid schieten
In deze gemeente is het carbid schieten één van de tradities om het oude jaar uit te luiden. Het is onder bepaalde omstandig­heden toegestaan. Toch wil Van ’t Erve hier ook duidelijk in zijn. “Gebruik je gezonde boeren­verstand. Kijk naar de mogelijk­heden en vooral de zin ervan. Het is niet verboden, maar hoeveel zin heeft het om met zijn tweeën buiten te gaan staan? Beter is het om een jaar over te slaan.” 

Vuurwerkverbod
Over het vuurwerkbod geeft Van ’t Erve aan: “Ik hoop op begrip voor deze maat­regel. We doen dit niet om het ver­tier af te pakken van de jeugd. Maar juist om de zorg die het al zo zwaar heeft te ont­lasten. Ook hierbij geldt: accep­teer dat het dit jaar anders is dan andere jaren. En probeer er op een andere manier een heel mooi Oud & Nieuw van te maken.” 

Jongeren
Van ’t Erve weet heel goed dat zijn boodschap wellicht haaks staat op de belevings­wereld van de jongeren. “Ik weet zelf hoe het is om de wereld, elkaar en jezelf te ont­dekken op die leeftijd. Maar ik weet ook hoe creatief jongeren zijn. Maak gebruik van die creativi­teit, van je net­werk en de digitale mogelijk­heden. Laat je verrassen door de mogelijk­heden die er wel zijn!”

Handhaving
Ook in de komende weken blijven de handhavers binnen onze gemeente actief. “Het is nog altijd serieus. In de winkel­straten, met Kerst en Oud & Nieuw: laten we ons vooral overal aan de regels houden. Er gloort hoop aan het einde van de tunnel. Op 8 januari starten de vacci­naties. Het biedt  perspec­tief. Tot die tijd: houd moed, houd afstand en heb lief!”


Gorssel, 23 december 2020

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends