Laatste nieuws

Conclusie rapport: ‘De Boskoele heeft bestaansrecht’

Volgens de Stichting Gorsselse Zwem­baden toont onder­zoek aan: nieuw­bouw van De Boskoele en De Berkel is de enige optie voor toekomst­bestendige zwembaden. De uitkomst van het onder­zoek is de basis voor verdere gesprekken met de gemeente Lochem.

Renovatie, nieuwbouw of sluiting
BoskoeleZomer1024 kleinWat is de toekomst voor De Boskoele (Gorssel, boven ) en De Berkel (Almen, onder)?De gemeente Lochem is eigenaar van De Bos­koele in Gorssel en De Berkel in Almen en daarmee verantwoorde­lijk voor (onder­houd van) het onroerend goed. De Stichting Gorsselse Zwem­baden (SGZ) is huurder van de baden en verant­woordelijk voor de exploitatie (en ontvangt daarvoor een jaarlijkse subsidie). 
Beide buitenbaden hebben dringend onder­houd nodig. Daar­naast zijn de baden, naar huidige maat­staven, niet erg energie-efficiënt en is De Bos­koele te groot. De gemeente Lochem overweegt renovatie, nieuw­bouw of zelfs sluiting van een van de baden.

Bestaansrecht 
De BerkelZwembad kleinHet bestuur van SGZ wil echter dat De Bos­koele en De Berkel beide behouden blijven en is over­tuigd van de maatschappe­lijke waarde van beide baden. Daarom vroeg SGZ advies­bureau Drijver en Partners een onder­zoek in te stellen. De uitkomst van het onderzoek bevestigt volgens het SGZ-bestuur het bestaans­recht van De Boskoele en De Berkel: er is meer dan voldoende basis voor het ver­nieuwen van beide baden. Conclusie van het adviesbureau is dat nieuw­bouw feitelijk de enige optie is voor toekomst­bestendige buitenbaden.

Kansen
Volgens het onder­zoek van Drijver en Partners bieden het aantal bezoekers en de bezettings­graad voldoende grond­slag voor twee buiten­zwembaden in Gorssel en Almen. “De Berkel en De Boskoele hebben geen vergelijk­bare concurrentie in de nabije omgeving en zijn uniek in hun landelijke en aan­trekkelijke ligging”. Wel is volgens het rapport het water­oppervlak van de Boskoele te groot. De locaties van beide zwem­baden bieden kansen. Zwem­bad De Berkel kan profiteren van de unieke ligging aan de Berkel en in Gorssel bieden de ligging en het grote terrein van De Bos­koele kansen voor meer recreatieve activiteiten. 

Vervolgstappen
De gemeente verleende mede­werking aan het onderzoek, maar geeft ook aan de uit­komsten te zullen toetsen aan het gemeentelijk accommodatie­beleid, de financiële consequenties en draag­vlak bij de inwoners en belangen­verenigingen van Almen en Gorssel. Op basis van de uitkomsten van het onder­zoek praten SGZ en de gemeente Lochem verder. 

Gorssel, 1 november 2022

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends