Laatste nieuws

Crowdfunding-actie voor uitbreiding Gorsselse Heide

Stichting Marke Gorsselse Heide wil 12 hectare natuur aan de Gorsselse heide toe­voegen. Het gaat om een bos-met-heideterrein in Joppe dat nu eigendom is van Natuur­monumenten. De Stichting heeft overeen­stemming met Natuurmonumenten om het gebied over te dragen. De aankoopkosten bedragen € 175.000. Een deel kan worden gefinancierd uit fondsen en eigen vermogen van Marke Gorsselse Heide.
Om het resterende deel van € 60.000 bij elkaar te brengen is Marke Gorsselse Heide een crowdfunding-actie gestart. 

Wandelverbinding
Heide 1 kleinGorsselse heideHet terrein ligt in Joppe, tussen de Eikeboomlaan/Veldhof­straat/Marsweg. Het maakt nu onderdeel uit van de wandel­routes die Gorssel en Joppe verbinden met de Gorsselse Heide (vanaf het Bos­restaurant in Joppe loop je via dit terrein door bos en hei naar de Gorsselse Heide). De Marke wil met de aankoop van het terrein deze wandel­verbinding voor de lokale gemeenschap en andere bezoekers veilig stellen: ”Met de aankoop van dit tweede heide­terrein in de nabijheid van de Gorsselse Heide kunnen we een natuurlijke, ecologische verbinding maken tussen de twee gebieden. Dit is van enorm belang voor de totale bio­diversiteit". Daarnaast wil de Marke met de verwerving van het terrein het kenmerkende bos- en heide­landschap tussen Gorssel (Joppe) en Eefde ‘robuuster’ maken.

Marke Gorsselse Heide
HeideCrowdKaart kleinAan te kopen 12 ha tussen Eikeboomlaan/Veldhofstraat/MarswegIn 2009 heeft de Stichting IJssel­landschap het voormalige militaire terrein gekocht en sindsdien wordt het volgens de vroegere marke­gedachte beheerd door de Stichting Marke Gorsselse Heide. Inmiddels is De Gorsselse Heide een gevarieerd nat heide­veld, met vennen, heide, schraalheide/gras­land, gagel­struwelen en bos. Het terrein is een leefgebied voor zeldzame planten en dieren, zoals klokjes­gentiaan, heide­kartelblad, klapekster, kam­salamander.

Doneren
Wie bij wil dragen aan de aankoop van het nieuwe terrein kan voor informatie en donaties kijken op www.crowdfundingvoornatuur.nl/gorsselseheide.
De actie eindigt op 31 januari 2024.


Gorssel, 6 december 2023

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends