Laatste nieuws

Cultuurhistorische Waardenkaart gemeente Lochem

In opdracht van de gemeente Lochem hebben RAAP (Zutphen) en het Monumenten Advies Bureau (Nijmegen) een cultuurhistorische waarden­kaart van de gemeente opgesteld (schaal 1:10.000). Het rapport heeft als titel: ‘… over de toppen der heuvels, langs den zoom van het bosch, door diepe holle wegen …’ 
De cultuurhistorische waardenkaart geeft een overzicht van het aanwezige cultuur­historisch erfgoed en dient als basis voor toekomstig cultuu­rhistorisch beleid. Het rapport besteedt vooral aandacht aan het zichtbare, land­schappelijke en gebouwde erf­goed. De gemeenteraad heeft het rapport in zijn vergadering van 27 mei 2019 vastgesteld. Het is via de website van de gemeente beschik­baar.

Wet ruimtelijke ordening
RAAPVoorblad kleinVoorblad Cultuurhistorische Waardenkaart van de gemeente LochemOverheden moeten naast archeologische en bouwhistorische waarden ook cultuur­historische waarden een volwaardige plek geven binnen de ruimtelijke ordening (bestemmings­plannen). Met ‘cultuur­historische waarden’ worden waarden van cultuur­landschap en historische (stede)­bouw­kundige waarden bedoeld.
De gemeente Lochem beschikt al over een Archeologische Verwachtingenkaart en heeft een Monumenten­verordening (en een monumenten­­coach) en voldoet met de Cultuur­historische Waardenkaart aan de verplichtingen in het kader van de Wet ruimtelijke orde­ning (Wro).

Het rapport
De cultuurhistorische waardenkaart bestaat uit een uitgebreide toelichting, een twee­tal kenmerken­kaarten (landschap en bouwkunst/­steden­bouw), twee waarderings­kaarten (landschap en bouwkunst/steden­bouw), zes thema­kaarten en, als laatste, een integrale ‘ensemble’ kaart, waarop de cultuur­historische ‘toppers’ van de gemeente zijn weer­gegeven.

Toppers
In Gorssel behoort tot deze ‘ensembles’ het overgangsgebied vanaf de IJssel via de uiter­waarden (vooral de reliëfrijke Ravens­waarden) naar de rivier­duinen, en vervolgens via de achter­liggende enk naar de historische dorps­kern. 
Een andere ‘topper’ is Joppe, met zijn kasteel en halfopen landschap, met een duidelijke relatie met de spoor-­ en tramlijn. 

De redactie van Gorssel.nl las het rapport en bestudeerde het bijbehorende kaart­materiaal. De stukken bieden inzicht in de verschillende ’lagen’ die over het landschap liggen. Een aan­rader voor iedereen die geïnteresseerd is in (de geschiedenis van) zijn woon- en leefomgeving.

 

‘… over de toppen der heuvels, langs den zoom van het bosch, door diepe holle wegen …’. 
Een cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Lochem
RAAP-rapport 3307


Redactie Gorssel.nl
23 juli 2019

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends