Laatste nieuws

De Bloemenkamp: sloop dreigt eind 2023

Het was al eerder aangekondigd: de eigenaar van De Bloemenkamp in Gorssel wil het complex slopen. Er is gekozen voor nieuw­bouw in de vrije sector. Er is geen plaats meer voor sociale-woning­bouw. Aan de bewoners is nu gemeld dat de sloop be­paald is op eind 2023. 

Sloopplannen
Bloemenkamp 1 kleinDe BloemenkampBegin december 2019 werden de bewoners van De Bloemenkamp opgeschrikt door de aan­kondiging dat Stichting vastgoed zorg­sector van plan was het complex te slopen. Het gebouw zou te oud zijn om te reno­veren en er was gekozen voor nieuw­bouw in de vrije sector. Er was geen plaats voor sociale woning­bouw en de bewoners van de 39 appartementen konden dus niet terug­keren. Ze zouden op zoek moeten naar passende huis­vesting op een andere plek. De bewoners lieten Vastgoed zorg­sector direct weten niet te kunnen in­stemmen met de plannen en het on­acceptabel te vinden dat 39 sociale-huur­woningen voor mensen met een kleine beurs aan de markt ont­trokken zouden worden. 

Het bleef stil
Bloemenkamp luchtfoto 2 PDOK.NL kleinDe Bloemenkamp vanuit de lucht (Bron: Pdok.nl)Vervolgens bleven de bewoners meer dan een jaar lang verstoken van informatie. Gorssel.nl stelde eind januari 2021 vragen aan Vast­goed zorgsector over eventuele ont­wikkelingen. Zit de eigenaar van De Bloemenkamp inder­daad aan tafel bij de opstelling van een nieuwe woon­­visie voor Gorssel (zoals het college in november 2020 antwoorde op vragen van D66)? Zijn er oplossingen bedacht om de huidige bewoners vervangende woon­ruimte te bieden? Helaas bleef een reactie van Vastgoed zorgsector uit. 

Brief VGZ: sloop eind 2023
Zeer recent ontvingen de bewoners een brief van Vastgoed zorgsector waarin aangekondigd wordt dat sloop van de Bloemen­kamp eind 2023 op de planning staat. Daarbij wordt opnieuw als moti­vatie gegeven dat het gebouw niet ‘op het niveau gebracht kan worden waar de toekomstige vergrijzing om vraagt’. In de brief biedt VGZ biedt de bewoners aan meer informatie te geven en vragen te beant­woorden in een digitale bijeenkomst ‘op woensdag 9 maart 2021’.

Reactie bewoners
De bewoners hebben in een antwoordbrief nogmaals hun grieven uiteengezet. In de brief van Vast­goed zorgsector wordt namelijk op geen enkele wijze aan­dacht geschonken aan de meest essentiële vraag: ‘Waar moeten de huidige bewoners volgens VGZ gaan wonen?’ Er worden immers 39 woningen aan het sociale woning­bestand in Gorssel ont­trokken. Ook vragen de bewoners opnieuw of er bij de nieuwbouw­plannen sprake is van vervangende sociale woning­bouw en zo ja, of die dan bestemd is voor de huidige bewoners van De Bloemen­kamp. Zolang acceptabele beantwoording van de relevante vragen uitblijft, gaan de bewoners niet in op de uit­nodiging voor een digitale informatie­bijeenkomst.

Motie PvdA, mede-ingediend door D66
Ook de politiek heeft vragen. In een motie ‘vreemd’, die in de raadsvergadering van 8 maart 2021 aan de orde komt, vragen de PvdA en mede-indieners D66 en MmL aan­dacht voor de kwestie. Beide partijen dragen het college op: ‘In geval van sloop van de Bloemen­kamp gelijktijdig, in goed overleg met de huidige bewoners van de Bloeme­nkamp, te zorgen voor minimaal 100% vervangende nieuw­bouw (sociale- huurwoningen) in Gorssel’.
Het laatste woord is er nog niet over gezegd. Gorssel.nl volgt de verdere ontwikkelingen.

Naschrift redactie (9 maart 2021): vanwege de volle agenda van de raad is de behandeling van de motie uitgesteld tot de volgende Politieke Avond op 22 maart 2021.


Redactie Gorssel.nl
8 maart 2021

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends