Laatste nieuws

De Boskoele: veel vrijwilligerswerk!

Op 27 april is het zover: dan opent zwembad De Boskoele zijn deuren en kunnen we weer een zomer lang genieten van een heerlijk zwembad. Voor die tijd wordt er door Arie van Winden en Leonie Wiggers met een goed team vrijwilligers veel werk verzet.
Gorssel.nl nam alvast een ‘duik’.

   
    Boskoele325px
     2,2 miljoen liter water! De Boskoele gebruikt het water
     van voorgaand jaar opnieuw. Op de foto is het nog niet
     helemaal schoon, maar als het zwembad open gaat,
     op 27 april a.s., zal het kraakhelder zijn.   

2,2 miljoen liter water
Als we aankomen, zijn Arie van Winden en Leonie Wiggers bezig met het plaatsen van een hek. De sfeer is rustig en gemoedelijk. Hier zijn mensen aan het werk die precies weten wat hen te doen staat en veel kennis van zaken hebben. Tijdens een uitgebreide rondleiding vertelt Arie, dat De Boskoele een van de weinige zwembaden in Nederland is, dat zijn water hergebruikt. Dit gaat over 2,2 miljoen liter water. U leest het goed: 2,2 miljoen! Dit is zowel milieuvriendelijk als kostenbesparend, maar wel ongelofelijk arbeidsintensief. Je kunt je niet voorstellen dat het water na de winter schoon te krijgen is: de bodem is dan in de verste verte niet te bekennen. Veel bladeren, modder en algen: één vieze blubber. 

Stofzuigen
Om het 27 april spic en span te hebben begint Arie al op 1 februari met eindeloos verwijderen van deze viezigheid. Hij gebruikt hiervoor een soort stofzuiger met een acht meter lange stang, zodat hij overal goed bij kan. Het dwingt respect af om in februari in je eentje met zwembadreinigen te beginnen. Arie zegt  daarover: “Er is geen bal aan”. Het is koud, eenzaam, een ‘bodemloos’ vooruitzicht, een kwestie van doorgaan en nog eens doorgaan. 

Zonnecollectoren
Als de ergste troep eruit is, wordt in de tweede week van maart de circulatie in combinatie met de zonnecollectoren in werking gezet. Er worden ook 1000 liter chloor en 40 liter zwavelzuur toegevoegd en de kachel gaat  aan, in combinatie met de zonnecollectoren. Als het water in deze collectoren warmer wordt dan het zwembadwater, dan schakelen de zonnecollectoren de kachel automatisch uit.
De Boskoele wordt gecontroleerd door de provincie. Iedere maand komt een laboratorium watermonsters nemen. Dat moet het zwembad zelf ook drie keer per dag doen. Er worden strenge, maar volgens Arie en Leonie ook terechte veiligheidseisen gesteld.
Momenteel heeft het water al een redelijk goede kleur, maar het is nog wel wat troebel en over de temperatuur zullen we het maar niet hebben. Het is een kwestie van eindeloos doorgaan met verwijderen, circuleren en op temperatuur krijgen. “Zijn jullie nooit bang dat het niet gaat lukken voor 27 april? Arie en Leonie: “Nee, nooit”.

   
    Boskoelemach325px
     De machinekamer van de Boskoele. Het water wordt
     doorlopend gezuiverd, gecirculeerd en verwarmd. Voor
     verwarming worden ook zonnecollectoren gebruikt.
  

De Boskoele, meer dan water
Binnen aan de koffie praten we verder over de vele andere activiteiten, die nog staan te gebeuren voor 27 april. Leonie is tijdens het praten alweer begonnen met het maken van de abonnementen, er zijn er al 700 aangevraagd. Fijn om te weten: de voorverkoop van de abonnementen is verlengd tot 26 april; scheelt toch weer € 5.
Zaterdag 13 april was het vrijwilligersdag. Een trouwe ploeg vrijwilligers brengt al jaren zijn kennis en kunde bijeen. Het is een vrij vaste groep, die bestaat uit onder meer een bouwkundige, technici, een schoonmaak- en een tuinonderhoudgroep. Zij voeren het hele seizoen door onder eigen verantwoordelijkheid werkzaamheden uit. Zaterdag werd er onder andere een overkapping gemaakt voor tuingereedschap en de grasmaaimachine, en de bladblazer moest gerepareerd worden. Klussen genoeg! Dames van Vrouwen van Nu nemen een deel van het groenonderhoud op zich. Zij verzorgen het hele seizoen de plantenbakken. Anderen zorgen dat de heggen gesnoeid worden en het gras gemaaid. Ook worden de speeltoestellen gecontroleerd, zodat ze weer het veiligheidskeurmerk kunnen ontvangen. De kleedhokken, toiletten en douches moeten worden schoongemaakt, de kiosk moet klaar zijn voor gebruik, kortom: er wordt hard en consequent gewerkt.

Nog meer vrijwilligers
Buiten de vrijwilligers zijn er nog 25 medewerkers met een nul-uren contract, vaak studenten van het CIOS of ALO. Zij hebben een EHBO-diploma, zijn sportief en nemen een gedeelte van het badmeesterswerk op zich. Leonie meldt nog even dat zij altijd Maatschappelijke Stageplaatsen hebben, dus scholieren: meld je aan! Op onze vraag of het misschien leuk is om alle vrijwilligers te noemen, wordt door beiden nee geschud. Men moet er niet aan denken iemand te vergeten. Wel zijn Arie en Leonie het er over eens dat Henk van Gogh eens genoemd moet worden. Bij deze: Henk is ‘de’ grote kracht in het aansturen van het bestuur. Hij onderhoudt goede contacten met de gemeente en heeft er onder meer voor gezorgd dat de elektriciteitsrekening 70% lager ligt dan vier jaar geleden. Door de Boskoele zeer gewaardeerde activiteiten. Maar Henk blijft graag op de achtergrond. 


    BoskoeleZomer325
     De mooiste maand voor het zwembad: Augustus
 

Warm hart
De mooiste tijd om te werken vinden Arie en Leonie halverwege de maand augustus, als de grootste drukte achter de rug is en er ook weer tijd is voor een praatje met de gasten. Die komen vaak ook weer met tips.

Medewerkers, vrijwilligers, bedrijven en sponsoren dragen de Boskoele, waar heel Gorssel en omgeving van mag genieten, een warm hart toe.

Arie en Leonie hopen ook van harte dat dit jaar de opkomst weer groot is. Afgelopen jaar was het met een bezoekersaantal van rond de 37.000 een goed seizoen. Op mijn vraag wat dan een slecht seizoen is, komt het antwoord: “Als je meer dan 54.000 m3 gas verbruikt hebt”. Daar kunnen we ons iets bij voorstellen. “Hebben jullie nog een boodschap voor Gorssel?“ “Kom massaal zwemmen” roept Arie. 

www.zwembaddeboskoele.nl

 
Gorssel.nl
14 april 2013

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends