Laatste nieuws

Definitieve plannen windturbines ter inzage

IJsselwind B.V wil twee windturbines bouwen ten noorden van het Twentekanaal, op grond­gebied van de gemeente Zutphen. Ook het Waterschap Rijn en IJssel wil een turbine plaatsen ten zuiden van het Twente­kanaal op De Mars nabij Fort de Pol. Het plangebied grenst aan Eefde-­West (gemeente Lochem), waar veel verzet is tegen de komst van het windpark. De gemeenteraad van Zutphen heeft op 23 september 2019 het bestemmings­plan dat de komst van de windturbines regelt goed­gekeurd.
De definitieve stukken voor de ontwikkeling van de drie windturbines en de actualisatie van het bestemmings­plan voor het hele gebied liggen vanaf vrijdag 11 oktober 2019 tot en met vrijdag 22 november 2019 ter inzage. 

Fort de Pol
Windpark kleinPlangebied windpark IJsselwind en WaterschapTegelijk met het bestemmingsplan voor de windturbines heeft de gemeente ook de planolo­gische regels voor het gebied Fort de Pol geregeld. Voor Fort de Pol (inclusief de locatie van de Waterschap­turbine) golden tot voor kort geen bestemmings­plan en geen specifieke stedenbouw­kundige regels. De gemeente Zutphen vond het gewenst dat de locatie naar de kennis van nu een passende bestemming zou krijgen. Plaatsing van de Waterschap­turbine is toegestaan, maar verder wordt vooralsnog de bedrijfs­bestemming op Fort de Pol bevroren tot het huidige gebruik: gesloten vuilstortplaats met de bestaande en vergunde (bedrijfs­)activiteiten: op het hoogste plateau van de stortplaats komt een zonne­park. De gemeente Zutphen wil wel gaan onder­zoeken of en hoe de gronden ten behoeve van bedrijvigheid of een andere bestemming kunnen worden ontwikkeld en ui­tgegeven zodra duidelijk is wat de oplos­sing wordt voor de landelijke stikstof­problematiek.

Alle stukken zijn in te zien via deze pagina op de website van de gemeente Zutphen. 

Redactie Gorssel.nl
11 oktober 2019

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends