Laatste nieuws

DorpsOntwikkelingsPlan trekt veel bezoekers

Het DorpsOntwikkelingsPlan 2018-2022 (DOP) trekt veel belangstelling in ons dorp. Op dinsdagavond 20 februari 2018 stroomde al ruim voor de aanvangstijd 20.00 uur de algemene ruimte van De Borkel vol. En ook later op de avond kwamen nog heel wat bezoekers hun zegje doen. Naar schatting bezochten een kleine 200 mensen de avond.

Thematafels
BijeenkomstDOP20 2 18 7aWelkomstwoord door Linda Sanders, lid van de kerngroep voor het DorpsOntwikkelingsPlanIn een kort welkomstwoord werd de aanwezigen uitgelegd op welke wijze ze hun inbreng over de vele thema's voor het toekomstige dorpsplan kenbaar konden maken. Het ging over Wonen en leven, Accommodaties en onderwijs, Zorg, welzijn en gezondheid, Recreatie en toerisme, Sport en cultuur, Natuur en landschap, Verkeer en mobiliteit, Economie, Bedrijvigheid en landbouw, Duurzaamheid, Veiligheid.
De leden van de kerngroep die samen met de leden van de themagroepen de voorbereidingen voor deze avond hadden gedaan bemanden de diverse thematafels. Daar hingen al de boodschappen die in het voorbereidingstraject waren opgehaald bij dorpsgenoten, organisatie en verenigingen. De bezoekers kwamen met veel opmerkingen, suggesties, soms met verzuchtingen. Maar ook heel vaak met de constatering dat we in een mooi dorp leven, met af en toe nog wel een paar wensen, natuurlijk. De bezoekers gingen uitgebreid in gesprek en discussie met de mensen van DOP, met de aanwezige raadsleden, met de kernwethouder en met elkaar over de zaken die Gorsselnaren bezighouden.

Accommodaties
BijeenkomstDOP20 2 18 36aVoor elk van de zes thema's was een ruimte ingericht waar veel ideeën werden uitgewisseldNiet onverwacht kreeg ook het onderwerp Accommodaties en Onderwijs volop aandacht, omdat er uiteenlopende gedachten leven in Gorssel over de toekomst van de voorzieningen. Leden van de Werkgroep Accommodaties die bezig zijn met plannen voor een multifunctionele accommodatie (MFA) waren ook aanwezig om een toelichting te geven. Omdat de organisatoren al wisten uit de vele reacties op de muurkrant, bij artikelen op Gorssel.nl en aan het adres van gemeente en raadsleden dat er veel behoefte is aan meer informatie en gesprek over een eventuele MFA, werd al bij aanvang van de bijeenkomst aangekondigd dat op maandagavond 26 maart 2018 een speciale avond georganiseerd wordt over het thema accommodaties. 

Resultaten
BijeenkomstDOP20 2 18 73Het resultaat: Veel input waar de kerngroep en themagroepen mee aan de slag gaanAan de mensen van de DOP is nu de mooie taak om de resultaten van alle voorwerk en de informatie van deze avond te ordenen en te verwerken. De conclusie zal vermoedelijk zijn dat er voor bepaalde thema's nog verder gesproken moet worden, terwijl er voor andere thema's al wel zoveel duidelijk is dat er een tekst voor het toekomstige dorpsplan geschreven kan worden. Er kunnen nog steeds wensen en ideeën worden ingebracht voor het nieuwe dorpsplan, bijvoorbeeld op de 'muurkrant' op Gorssel.nl via onderstaande link. Zo lang het kan worden die nog meegenomen bij de verwerking. 
De hoop is dat het plan in de loop van mei 2018 gereed is. En daarna is er werk aan de winkel, want de concrete uitwerking van de voorstellen in het dorpsplan vraagt de komende jaren actieve dorpsgenoten, actieve lokale en regionale organisaties en een actieve dorpsraad.
Vooruitlopend op het verschijnen van het definitieve dorpsplan heeft de Dorpsraad al haar jaarlijkse ledenvergadering gepland op woensdagavond 30 mei 2018, met uiteraard het dorpsplan prominent op de agenda.

  
Redactie Gorssel.nl
21 februari 2018

 

  

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends