Laatste nieuws

Dorpsraad Gorssel heeft een nieuwe site

Geluid
WebsiteDorpsraad325px“Namens het dorp willen we ons geluid laten horen”, vertelt voorzitter van de Dorpsraad Hans Geerlink. “De afstand met Lochem is geografisch, maar ook gevoelsmatig best groot. De Dorpsraad zorgt ervoor dat wensen en meningen uit het dorp Lochem bereiken. Via de site en De Gids doen we verslag van onze activiteiten.” De Dorpsraad bedrijft geen politiek, maar komt op voor het plaatselijk belang en is daarnaast een onafhankelijk klankbord voor de gemeente. Secretaris René Pluymert bevestigt dit: “De gemeente ziet de Dorpsraad sinds een paar jaar als officiële gesprekspartner als er dingen spelen. Daar zijn we blij mee. We hebben een goede relatie met gemeenteraadsleden, wethouders en veel ambtenaren opgebouwd. Zij weten ons te vinden als ze plannen willen toetsen en wij hen als er echt iets moet gebeuren.”

Plannen
De Dorpsraad maakt werk van de wensen van dorpsgenoten. Maar hoe weten ze eigenlijk wat er speelt? Hans Geerlink: “We praten veel met mensen. En, belangrijker nog, samen met dorpsgenoten stelden we in 2008 een dorpsplan op. Iedereen was uitgenodigd om zijn belangen kenbaar te maken.” In 2012 werkte de Dorpsraad aan de Gorsselse inbreng voor de structuurvisie Lochem. Deze visie geeft aan hoe Gorssel zich, in ruimtelijke zin, de komende tien jaar kan ontwikkelen. “We hebben actief geprobeerd zoveel mogelijk mensen te betrekken uit verschillende hoeken van het dorp. Bijvoorbeeld leden van sportverenigingen, natuurgroepen, ouders, makelaars en noem maar op”, vult Pluymert aan. “Het is een zorgvuldig proces om onze belangen zo over te brengen, dat het past binnen het gemeentelijk beleid.” Eind 2012 volgt een nieuw dorpsplan dat sturing geeft aan de activiteiten van de Dorpsraad voor de komende vijf jaar.

Ontwikkelingen
In Gorssel wonen relatief veel oudere mensen en jongeren trekken weg. Geerlink: “Het is onze zorg dat we het niveau van de voorzieningen hoog kunnen houden. Denk aan het aanbod van starters- en levensloopbestendige woningen, een uitgebreid winkelaanbod, de komst van het museum of een betere toegang tot de IJssel. Dat maakt ons ook in de toekomst een aantrekkelijk dorp voor ondernemers en jonge gezinnen.” 

Feestcommissie
De Dorpsraad waardeert de input van dorpsgenoten enorm. “Het is lastig om mensen betrokken te houden”, vertelt Hans Geerlink. “Wij zijn een degelijk overlegorgaan en geen feestcommissie. Dat helpt niet echt bij onze zichtbaarheid. Maar, we moeten het met z’n allen een beetje leuk houden hier.” Op de site staat een oproep voor mensen die mee willen werken in de Dorpsraad. René Pluymert: “Ik hoop dat mensen zich melden die heel concreet mee willen denken over hun eigen woonomgeving over tien jaar.”

De Dorpsraad is een vereniging, die u kunt steunen door lid te worden. 

www.dorpsraadgorssel.nl


Gorssel.nl
22 november 2012

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends