Laatste nieuws

Dorpsraad Gorssel publiceert jaaroverzicht

De Dorpsraad heeft in 2012 veel zaken bereikt. Zo krijgt Gorssel een museum voor Realisme, heeft de gemeenteraad eind 2012 uiteindelijk besloten dat er in Gorssel een loket komt met een behoorlijk dienstenpakket, is het herstel van het openluchttheater een feit en is de website Gorssel.nl begin 2012 gelanceerd. Bij al deze activiteiten heeft de Dorpsraad een actieve rol gespeeld.
Ook is in het afgelopen jaar een ontwerp voor een nieuwe gemeentelijke structuurvisie tot stand gekomen, waarbij het Gorsselse deel van de structuurvisie op initiatief van de Dorpsraad Gorssel door inbreng vanuit het dorp is opgesteld. In aansluiting daarop heeft de Dorpsraad het afgelopen jaar een ontwerp voor een nieuw Dorpsplan gemaakt, dat  in december jl. tijdens een bijeenkomst in het oude gemeentehuis in Gorssel is gepresenteerd.

Langere adem
Sommige projecten kosten meer moeite en tijd. De Dorpsraad zet zich er al vele jaren voor in om de dijken richting Epse en Eefde open te stellen voor wandelaars en waar mogelijk voor fietsers. In het afgelopen jaar is nog weinig voortgang geboekt bij het realiseren van deze wens. Ook de ontwikkelingen rond de aanpassing van de N348 en de plannen rond het opvoeren van het goederenvervoer over de spoorlijn Anrhem-Deventer blijven onderwerp van zorg.

Meer informatie
LogoNw200pxHet volledige Jaaroverzicht van de Dorpsraad vindt u op de website van de Dorpsraad www.dorpsraadgorssel.nl

 

Gorssel.nl
22 januari 2012

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends