Laatste nieuws

Dorpsraadbijeenkomst vooral in teken van Bloemenkamp

De Dorpsraad Gorssel hield op 23 mei 2023 haar jaarlijkse leden­vergadering. Dit jaar met eerst een besloten gedeelte over de verenigings­zaken en daarna kwam er een toelichting over de toekomst­plannen voor De Bloemen­kamp. Voor dat tweede deel was veel belangstelling.

Ledenvergadering
ALV230523 kleinVoorzitter Otto van HarmelenDe ledenvergadering in ’t Trefpunt trok zo’n dertig belangstellenden, waaronder enkele gemeente­raads­leden. Ook de nieuwe ‘ideeënmakelaar’ Diane Wolkorte van de gemeente Lochem was aanwezig en stelde zich voor. (De ideeën­makelaars zijn aanspreek­punt voor inwoners­initiatieven en de verbindende schakel tussen initiatief­nemers, dorpsraden, kern­wethouders en gemeentelijke organisatie). Voorzitter Otto van Harmelen nam samen met penning­meester Paul Wiegerinck het financiële jaar 2022 door en deed verder verslag van de activiteiten van de diverse werk­groepen. Er was helaas nog weinig te melden over de toekomst van de Gorsselse accommodaties; daarover gaat pas na de zomer­periode 2023 een voorstel naar de gemeente­raad.

Nieuw dorpsplan 2024-2028
In januari 2023 is de dorpsraad al begonnen ideeën op te halen voor de actualisatie van het dorps­plan later dit jaar. Er wordt een enquête onder Gorsselnaren gehouden en er volgen nog meer bijeen­komsten. Het is de bedoeling verder te kijken dan de vijfjarige periode van een dorps­plan, want het is ook goed om te bepalen wat voor een soort dorp Gorssel op de langere termijn wil zijn. En dat kan dan weer input kan zijn voor een volgende gemeente­lijke kernvisie Gorssel.

Toekomst Bloemenkamp
Voor het tweede, openbare, deel van de avond (toekomst van De Bloemenkamp) was meer belangstelling en dat was te merken aan het grote aantal extra bezoekers. 
Op initiatief van de Dorpsraad waren drie vertegen­woordigers van Vastgoed Zorgsector (VGZ) aanwezig om een toelichting te geven op de plannen voor De Bloemen­kamp. VGZ is eigenaar van het pand, dat niet meer aan de eisen van de tijd voldoet en volgens plan vervangen wordt door nieuwbouw. VGZ richt zich, in tegen­stelling tot zuster­onderneming Habion, op de ontwikkeling van dure en middel­dure huur­woningen ten behoeve van ouderen. Habion, eigenaar van woonzorg­centrum De Borkel in Gorssel, is een woning­corporatie die zich specifiek richt op de sociale huursector voor senioren.
In de afgelopen periode heeft de Dorpsraad enkele keren overleg gehad met VGZ. Daarbij kwam ook aan de orde gekomen hoe ‘gevoelig’ de toekomst van De Bloemen­kamp in Gorssel ligt. Dat bleek ook wel door de vele vragen die de aanwezigen afvuurden op de VGZ-vertegen­woordigers.

Lokale behoefte
ALV230523 1 kleinVeel belangstelling voor uitleg De BloemenkampVGZ wil voor de locatie van De Bloemen­kamp graag inspelen op de lokale wensen en de wensen van toekomstige bewoners. De woningen moeten bijvoor­beeld geschikt zijn voor zorg­behoevende bewoners. Bovendien wil VGZ graag zoveel mogelijk voorzien in de lokale behoefte, want het is niet de bedoeling om in Gorssel te bouwen voor mensen van verder weg.
Er zijn nog geen concrete plannen: VGZ wil eerst in gesprek met het dorp en met de gemeente. Deze bijeen­komst in ’t Trefpunt was bedoeld als startsein. De ontwikkelaar wil liefst nog voor de zomer­periode een grotere bijeen­komst met Gorsselnaren organiseren. Aan het eind van het jaar 2023 zou er dan een globaal schets­ontwerp kunnen liggen. 

Veel vragen
Naast de plannen voor De Bloemenkamp (middel­dure en dure huur voor ouderen) zijn er nog meer bouw­plannen in Gorssel. De plannen zijn vast­gelegd in de zojuist door de gemeente­raad aangenomen Kern­visie wonen Gorssel. VGZ stelde dat er volgens onder­zoek in Gorssel geen behoefte aan sociale huur­woningen voor ouderen zou zijn. Veel aanwezigen benadrukten juist het belang van sociale huur­woningen (voor jongeren en ouderen) in Gorssel en gaven aan dat VGZ dus voor de verkeerde doel­groep bouwt. 
De vertegen­woordigers van VGZ meldden dat de gemeente bezig is voor alle kernen een woon/zorg­visie op te stellen. Daarnaast is VGZ zelf nog specifiek naar de Gorsselse markt aan het kijken. “Wij zijn ervan overtuigd dat er veel belang­stelling voor onze (middel)dure huurwoningen zal blijken te zijn, maar als dat toch niet het geval is, dan zullen er wellicht andere plannen moeten komen.”

Oproep Dorpsraad
Omdat een aantal bestuurs­leden vertrekt zoekt de Dorps­raad Gorsselnaren die het leuk vinden om vanuit het bestuur te werken aan de belangen van Gorssel en haar inwoners. 
Ook wil de Dorpsraad graag in contact komen met mensen die dit jaar willen mee­werken om te zorgen dat het nieuwe Dorps­plan 2024-2028 er komt.
Otto van Harmelen is graag bereid belang­stellenden verder te informeren. Informatie inwinnen of aan­melden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Redactie Gorssel.nl
24 mei 2023

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends