Laatste nieuws

Dorpsraadpleging structuurvisie op 23 april goed bezocht

De op 23 april in De Roskam gehouden dorpsavond, waar de Gorsselse bevolking mee kon denken met de door de Dorpsraad op te stellen Gorsselse structuurvisie 2020, werd goed bezocht. Het nieuws van de keuze van Hans Melchers voor het oude gemeentehuis van Gorssel voor vestiging van zijn museum moest nog komen… 

   GroenBuiten

   LandbouwEconomie2

   InfraMobil1

Gorssel maakt haar eigen structuurvisie
Doel van de avond was om de inwoners zich uit te laten spreken over de Gorsselse input voor de gemeentelijke Structuurvisie. De dorpsraad had immers met de wethouder afgesproken met een eigen inbreng te komen voor het Gorsselse deel van deze Structuurvisie.

Inleidingen
Voorzitter van de dorpsraad, Hans Geerlink, heette iedereen welkom en legde achtergrond en doelstelling uit. Vervolgens werd door Jan de Vries, een van de kernteamleden, de procedure van de avond uitgelegd. De gemeente werd vertegenwoordigd door kern­wethouder Wilma Heesen en de (deel)projectleiders van de Structuurvisie. Projectleider Martin Overbeek gaf een korte toelichting op het fenomeen Structuurvisie.

Karin Komdeur, trekker van het kernteam, gaf tekst en uitleg over de resultaten van de informatierondes die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden.

Uit die rondes heeft het kernteam een analyse opgesteld van de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen voor de ruimtelijke ontwikkelingen van Gorssel. Deze zijn geanalyseerd en op basis daarvan is het Gorsselse deel van de Structuurvisie geschreven.

Inbreng van de inwoners van Gorssel
Na de inleidingen was er volop gelegenheid om kennis te nemen van de inhoud. De verschillende aandachtsgebieden waren op grote panelen met  posters  in beeld gebracht. Drie van die posters staan in klein formaat op deze pagina. U kunt alle posters bekijken in pdf onderaan deze pagina. Per aandachtsgebied waren de sterkte/zwakte analyse, de hoofdlijnen en een prikkelende stelling waarop men kon reageren, weergegeven. Al snel werd er levendig gediscussieerd en dat leverde diverse nieuwe suggesties en nuances op voor het Gorsselse deel van de Structuurvisie.

Uitkomsten
Een aantal ‘hete hangijzers’ kunnen al genoemd worden: er is behoefte aan woningen voor ouderen, de groene open plekken in het dorp moeten behouden blijven, de IJssel wil men graag beter ‘beleven’ en over het winkelbestand denken de Gorsselnaren verschillend. De een vindt dat er geen winkels meer bij moeten, de ander wil dat juist wel. En dat het drukker wordt als gevolg van een groei in de toeristische sector, dat vindt men over het algemeen niet erg. “Als we alsjeblieft maar wel de Gorsselse maat aan houden.”

Duidelijk is ook dat de maatschappelijke aspecten van de samenleving in ons dorp consequenties hebben voor de ruimtelijke inrichting. “Voor ons als mens”, zoals Wilma Heesen dit verwoordde, waarmee ze aangaf dat ze graag de mens meer naar voren wilde laten komen.
  

  
Gorssel, 3 mei 2012

  

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends