Laatste nieuws

Draagvlakonderzoek windturbines Eefde binnenkort van start

Het Groningse onderzoeksbureau Enneüs presenteerde op 17 januari 2017 aan de gemeenteraden van Lochem, Zutphen en Brummen de opzet voor een haalbaarheidsonderzoek naar de opvattingen van inwoners in Eefde en omgeving over het plan van IJsselwind B.V. voor de bouw van drie windturbines bij Eefde. Het onderzoek moet een onafhankelijk beeld geven van de meningen van omwonenden ten aanzien van windenergie en de turbines en van de argumenten die zij daarvoor hebben. Bewoners binnen een straal van vijf kilometer van de plek die IJsselwind voor de windturbines in gedachten heeft, ontvangen in februari een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek.

Plan IJsselwind 
Locaties-De-Mars Twentekanaal-KLBeoogde locaties voor de drie windturbines: twee net ten noorden van het Twentekanaal (maar wel op Zutphens grondgebied) en één op De MarsIJsselwind B.V. (opgericht door vier lokale energiecoöperaties - BrummenEnergie, EnergieRijk Voorst, LochemEnergie, en ZutphenEnergie) wil twee windturbines bouwen ten noorden van het Twentekanaal, op gronden in eigendom van de provincie Gelderland en de gemeente Zutphen. Het doel van de bij Eefde te bouwen windturbines is het opwekken van lokale groene stroom, waarbij het de bedoeling is dat de energiewinst in het gebied blijft. Ook het Waterschap Rijn en IJssel wil een turbine op De Mars, Letlandsestraat nabij Fort de Pol. Ook die turbine wordt meengenomen in het draagvlakonderzoek.

Uitvoering van het onderzoek
Circa 7.500 huishoudens in een straal van vijf kilometer rondom de beoogde locaties op de Mars/Twentekanaal ontvangen een vragenlijst. Dit zijn huishoudens in de gemeenten Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen, het werkgebied van IJsselwind. De vijftig huishoudens binnen 750 meter krijgen een ‘keukentafelgesprek’ waarin de vragenlijst doorgenomen wordt. De huishoudens tussen 750 meter en twee kilometer krijgen allemaal een vragenlijst toegezonden en uit huishoudens tussen twee en vijf kilometer wordt een steekproef genomen. Ook inwoners van Gorssel kunnen via deze steekproef benaderd worden.

Uitkomsten 
De uitkomsten van het draagvlakonderzoek worden betrokken bij de gemeentelijke besluitvorming over de voortgang van het plan van IJsselwind. Ook IJsselwind besluit op basis van die uitkomsten, een businesscase en een milieueffectrapportage of het wil doorgaan met het plan. Zo ja, dan wordt er door de gemeente Zutphen een bestemmingsplanprocedure gestart (de beoogde locaties van de turbines liggen op Zutphens grondgebied). Het Zutphense college van burgemeester en wethouders is inmiddels in principe akkoord met de locaties, zodat deze als uitgangspunt kunnen dienen bij het verder uitwerken van de plannen.

Raad van Lochem
De Lochemse gemeenteraad heeft vorig jaar € 24.833 beschikbaar gesteld voor het haalbaarheidsonderzoek en – bij gebleken haalbaarheid – is een bedrag beschikbaar van € 33.500 voor eventuele vervolgstappen.
Bij de presentatie van het onderzoek bleken de fracties van Gemeente Belangen en VVD in de gemeenteraad van Lochem kritisch over de opzet van het onderzoek. D66 daarentegen roept ontvangers van een vragenlijst op deze vooral in te vullen. D66 is voorstander van initiatieven op het gebied van duurzame energie en vindt dat het onderzoek kan helpen om de juiste beslissing te nemen. De fractie zal zich bij het bepalen van haar standpunt vooral laten leiden door de onderbouwde meningen die aangedragen worden. Volgens fractievoorzitter Brummelman is een tegenstem uiteindelijk ook mogelijk.

Klankbordgroep
De actiegroep Eefde Tegen-wind, tegenstander van het plan voor de windturbines, vindt dat het onderzoeksplan van Enneüs zich alleen had moeten richten op de vraag of omwonenden voor of tegen de turbines zijn, zonder de argumenten die mensen hebben erbij te betrekken.
Eefde Tegen-wind neemt niet deel aan de door Enneüs opgerichte advies- en klankbordgroep.


Redactie Gorssel.nl
20 januari 2017

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends