Laatste nieuws

Draagvlakonderzoek windturbines Twentekanaal in februari

De energiecoöperaties binnen de gemeenten Lochem, Zutphen, Brummen en Voorst en het Waterschap Rijn en IJssel hebben plannen voor drie windturbines nabij het Twentekanaal en Eefde, op Zutphens grondgebied. De gemeente Zutphen heeft een principebesluit genomen over de locaties en in februari 2017 start bureau Enneüs een onderzoek onder mensen die in een grote straal rond de locaties wonen.

Locaties-De-Mars Twentekanaal-KLBeoogde locaties voor de drie windturbines: twee net ten noorden van het Twentekanaal (maar wel op Zutphens grondgebied) en één op De MarsDe vier coöperaties hebben gezamenlijk IJsselwind B.V. opgericht. IJsselwind werkt aan twee turbines direct ten noorden van het Twentekanaal, nabij de Meijerinkstraat. Het waterschap wil één turbine op De Mars, Letlandsestraat nabij Fort de Pol.

Draagvlak
College en gemeenteraad van Lochem hechten veel waarde aan een goed draagvlakonderzoek. Dat onderzoek wordt namens de gemeenten Lochem, Zutphen en Brummen uitgevoerd door Onderzoek- en Adviesbureau Enneüs. De gemeente Voorst betaalt niet aan mee aan het draagvlakonderzoek, omdat binnen die gemeente nog een inhoudelijk debat over windenergie gevoerd moet worden.

Het onderzoek moet een onafhankelijk beeld geven in hoeverre inwoners voor of tegen de windturbines en het plan van IJsselwind zijn en welke argumenten zij daarvoor hebben. Een grote groep inwoners in een ruime straal rond de locaties wordt daarvoor in februari geënquêteerd. Zij zullen daarvoor door het bureau worden benaderd. 

Uitkomsten haalbaarheidsonderzoek bepalend voor vervolg
Uiteindelijk zal een besluit over het doorgaan van het plan worden genomen door de drie gemeenteraden. Belangrijk daarbij zijn de uitkomsten van het draagvlakonderzoek, de businesscase en de milieu effect rapportage. Die laatste twee studies verricht IJsselwind. Komt er groen licht voor de plannen, dan start de gemeente Zutphen een procedure om het bestemmingsplan te wijzigen.

Voorbereiding draagvlakonderzoek gestart
De betrokken gemeenteraden gaan met bureau Enneüs in gesprek over de aanpak van het draagvlakonderzoek. Het bureau stelt op korte termijn een werkgroep in met een klankbord- en adviesfunctie. Hiervoor worden ook IJsselwind, Eefde Tegenwind en Waterschap Rijn en IJssel uitgenodigd.


Gorssel, 16 november 2016

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends