Laatste nieuws

Eerste Lochemse Zaken Café in Gorssel

Ondernemers en de gemeente: twee werelden met vaak hetzelfde doel, zo lijkt het. Dat doel is: een sterke economie en een gemeente waarin het prettig leven, wonen en recreëren is.
Om het contact tussen ondernemers en de gemeente aan te halen, organiseert de gemeente Lochem in 2019 een reeks Lochemse Zaken Cafés. Een laagdrempelige manier om elkaar te ontmoeten en over en weer te weten wat er speelt. Het eerste café vond plaats op woensdag 19 juni bij Loetje in Gorssel. Gorssel.nl doet verslag.

Open gesprek
Ondernemers 1 kleinWethouder Eric-Jan de Haan (zittend op tafel) opent het 'zakencaféEric-Jan de Haan, wethouder in de gemeente Lochem, opende de bijeen­komst. Er zijn inmiddels een aantal rapporten verschenen die betrekking hebben op het MKB en de gemeente­lijke economische agenda, maar een open gesprek over wat de ondernemers in de gemeente bezighoudt, leek de gemeente zin­voller dan een discussie over de rapporten. Vandaar de reeks ‘ondernemers­cafés’, legde de wethouder uit. “Ondernemers zijn de olie van de samen­leving.”
Ondernemers 2 kleinLinks: Charles de Mari (Gorssel Buitengewoon) en rechts naast hem MKB-manager Hans WennekesUit het rondje kennismaking bleek dat er ondernemers uit Laren, Lochem, Harf­sen, Almen, Eef­de en Gorssel aan­wezig waren. Van de gemeente zaten, behalve de wethouder, Hans Wennekes (MKB-manager), Nadine Kolk­man (afd. communicatie), Renate Vloed­graven (bestuurs­ondersteuner) en Cor Bernard (bedrijfscontact­functionaris) aan tafel.

Kritische geluiden
Het eerste kritische geluid kwam van Hennie van de Most, onder­nemer buiten de gemeente Lochem, maar woon­achtig in Gorssel en tot voor kort raads­lid. Volgens hem zou de gemeente verder vooruit moeten kijken en bredere bestemmings­plannen moeten opstellen om beter tegemoet te kunnen komen aan wensen van (nieuwe) ondernemers. Ook het tijdstip van de bijeen­komst (van 16.30 tot 18.30 uur) was een heikel punt voor de ondernemers, veelal winkeliers. Die werken dan immers. (Wat niet wil zeggen dat ze op een later tijdstip wel gekomen zouden zijn.)
Ondernemers 3 kleinEen aantal keren kwam de faciliteren­de rol van de gemeente ter sprake. Die zou volgens de aan­wezigen groter moeten worden en is nu te onzicht­baar. De gemeente zou meer vooruit moeten denken en sneller moeten optreden. “Het is nu allemaal te stroperig.”  

‘Ga gewoon langs’
Maar wat willen de ondernemers? ”Ga bij hen langs en vraag het hen”, kreeg de gemeen­te als advies. “Dan krijg je een inventari­satie van wat er leeft in je gemeente en kun je verbindingen maken.” 
Ondernemers 4 kleinEn net zoals inwoners van Gorssel zich zorgen maken dat de gemeente zich te­veel richt op de stad Lochem, zo maakt een Lochemse onder­nemer zich druk over het feit dat de gemeente zich te veel zou richten op de grote onder­nemingen ten koste van de kleinere zaken­lieden.
Het zijn gevoelens. Maar toch……

Proactief
Een meer proactief optreden van de gemeente, meer coördinatie en regie en een vlotter tem­po waren de onder­werpen die steeds terug­kwamen. De focus moet liggen op de onder­nemer.
Ondernemers 5 kleinAlle aanwezigen waren overtuigd van de goede wil van alle onder­nemers, maar als je iets wilt organiseren, wie neemt dan het initiatief? Of moet je je daar niet op richten en gaat het om wat er wél gebeurt? Tijdens de discussie waren er ook tips van ondernemers­verenigingen aan elkaar.

Tevreden
De MKB-manager zegde toe alle ondernemers­verenigingen in de gemeente uit te nodigen voor een gezamenlijke bijeenkomst in het najaar. 
Meer concrete afspraken zaten er niet in, maar toch ging iedereen met een tevreden gevoel naar huis. 


Redactie Gorssel.nl
20 juni 2019

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends