Laatste nieuws

Fraai boek over 150 jaar kerk in Joppe verschenen

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de kerk in Joppe is op 15 augustus een bronsplastiek, voorstellende Maria Tenhemelopneming, in het portaal van de kerk door pastoor H. Scheve ingezegend.
Joppe150 1 kleinBoekpresentatie in de kerkHet plastiek is gemaakt door beeldend kunstenaar Pieter Snijders. Na de inzegening van het beeld en de daaropvolgende H. Mis werd het eerste exemplaar van het boek ‘150 jaar kerk in Joppe’ aangeboden aan pastoor Scheve. De opdracht voor het plastiek en het herdenkingsboek was een initiatief van de Stichting Vrienden van de Rooms-Katholieke Kerk te Joppe, in 2015 opgericht ter ondersteuning van de instandhouding van de Joppekerk en van de daarin plaatsvindende erediensten.

‘150 jaar kerk in Joppe’
Joppe veiling kleinVeilingadvertentie in de Opregte Haarlemsche Courant van 10 juli 1863Het herdenkingsboek ‘150 jaar kerk in Joppe’, beschrijft de ontstaans- en ontwikkelings-geschiedenis van de kerk en van het rooms-katholieke leven in Joppe.
Gorssel.nl las het boek met genoegen. Het is prettig leesbaar en bevat mooie foto’s. Voor veel Gorsselnaren zal het een eerste of hernieuwde kennismaking met ‘de buren’ zijn, voor anderen een déjà vu. Het geeft een prachtig beeld van de geschiedenis van Joppe. 

Korte inhoud 
De geschiedenis van Joppe is nauw verbonden met kasteel en landgoed ’t Joppe. Het buitengoed was al meer dan 150 jaar in handen van (vooral Deventer) patriciërs, toen het kort na 1826 in handen kwam van de bekende dichter A.C.W. Staring. Hij kocht ’t Joppe voor zijn dochter en schoonzoon, Antoni Brants. Toen Brants in 1862 overleed werden huis en landgoed door zijn weduwe (en derde echtgenote) geveild. De veilingadvertentie, die als illustratie in het boek is opgenomen, prijst de gunstige ligging aan door onder meer de geplande spoorlijn en station op 7 minuten gaans van het herenhuis. Uit het veilingbericht blijkt duidelijk dat de ‘omweg’ in de spoorlijn via Joppe toen al ontworpen was. De aanleg door de ‘woeste gronden’ was veel goedkoper dan een lijn via Gorssel en ook werd Joppe als toekomstig knooppunt gezien van spoorlijnen van oost naar west. Dat knooppunt is er nooit gekomen, maar hoe dan ook, het dorp Gorssel bleef verstoken van een snelle verbinding met het spoor. Later werd wel eens gezegd dat de aanleg dichtbij ’t Joppe een eis van de baron was, maar de plannen waren dus al in de tijd van Antoni Brants vastgesteld. Een aardig detail in het veilingbericht is ook dat bij ‘t Joppe twee kerkbanken en twee zitplaatsen in de hervormde kerk in Gorssel hoorden.
Nieuwe eigenaren van ’t Joppe werden de drie broers Otto, Clemens en Frans uit de katholieke familie Van Hövell tot Westerflier en Wezeveld.Een van de broers, baron Frans (Franciscus E.A.) van Hövell tot Westerflier (1846-1926) liet kerk en pastorie bouwen. De eerste steen werd gelegd op 4 juni 1866 en sinds 27 januari 1868 is de kerk parochiekerk. Architect was H.J. Wennekers uit Zutphen. Het boek gaat uitgebreid in op de bouwgeschiedenis en het werk van de architect.
De geschiedenis van de katholieke emancipatie vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw tot na het Tweede Vaticaans Concilie (1963) komt in het boek uitgebreid aan de orde. Dat geldt ook voor het katholieke leven in en rond Joppe. Alle pastoors, maar ook veel parochianen, passeren de revue. 
Joppe150 2 kleinBinnen werd het boek uitgereikt, buiten was een gezellig samenzijnEen van de pastoors, C.G.B. Sloot, nam het initiatief tot de oprichting van een katholieke lagere school, de huidige Joppeschool. Na veel vergeefse pogingen van zijn voorgangers lukte dat uiteindelijk in 1966. De school verrees op de locatie waar eerder de speeltuin van hotel De Eikenboom te vinden was. Op het tegenover gelegen terrein van dit hotel werden in 1971 huizen voor agrariërs in ruste gebouwd, ook volgens een plan van pastoor Sloot. Het complex kreeg de naam ‘Vespertied.’

Informatie
‘150 jaar Kerk in Joppe’
Auteur: Froukje Holtrop
Prijs € 24,90
Uitvoering gebonden
Geïllustreerd, full colour
Omvang ca. 140 pagina’s
Het boek is verkrijgbaar bij boekhandel Bechtle in Gorssel en in het Bosrestaurant in Joppe.


Redactie Gorssel.nl
15 augustus 2018

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends