Laatste nieuws

Fysiotherapiepraktijk Evelien van Dort viert jubileum

Fysiotherapiepraktijk Kind en Jeugd van Evelien van Dort viert met een feestje op 13 februari 2015 haar twaalf-en-een-halfjarig bestaan. Een goede aanleiding om Evelien te laten vertellen over haar werk en persoonlijke visie.

Persoonlijke visie
EvelienVanaf 1983 is Evelien werkzaam als fysiotherapeute, specialisatie kinderen. Ruim dertig jaar geleden is ze begonnen als medeinitiatiefnemer in een gezondheidscentrum hartje Amsterdam. Daarna zette ze met een huisarts een kinderbehandelcentrum in Naarden op. Twaalf en een half jaar geleden werd de fysiotherapiepraktijk Kind en Jeugd in Gorssel gestart, een praktijk met een persoonlijke visie.
Die persoonlijke visie houdt in: kinderen stimuleren in hun eigen positieve ontwikkeling. Dat wil zeggen de ontwikkeling van het kind op drie gebieden begeleiden: zowel lichamelijk (o.a. motoriek), ziel (emotie/motivatie) als geest (eigen inzicht). Uiteraard worden ouders/opvoeders nauw bij de behandeling betrokken.De fysiotherapeutische richtlijnen, op onderzoek gebaseerd, zijn standaard in Eveliens praktijk. Daarnaast kiest ze voor een bredere aanpak.

Veranderd tijdsbeeld
Ruim dertig jaar fysiotherapie betekent veel nieuwe inzichten maar ook een veranderd tijdsbeeld.
“Kinderen zijn over het algemeen mondiger en zelfstandiger geworden, dat is prima”, zegt Evelien. “Maar de ontwikkeling van het opgroeiende kind verloopt gefaseerd, anders gezegd: vanuit het medische model kun je deze ontwikkeling dus niet versnellen. Opmerkelijk is dat er van jonge kinderen, drie tot vijf jaar, vaak cognitief al veel gevraagd wordt, terwijl de sensomotorische vaardigheden een basis vormen voor het cognitieve leerproces. Mijn advies: laat de kinderen eerst veel motorische spel en speelervaring opdoen!” Evelien geeft regelmatig lezingen over dit onderwerp voor ouders en leerkrachten.

Specialisaties kinderpraktijk
De praktijk richt zich op kinderen en jeugd van 0-18 jaar. Daarbij vraagt iedere leeftijd een eigen aanpak. Evelien biedt zorg aan o.a. zuigelingen met bijvoorbeeld een voorkeurshouding en ondersteuning bij de sensomotorische ontwikkeling van het jonge kind. Ze behandelt kinderen van de basisschool met onder andere sportletsels, houdingsproblemen en achterstand in schrijfmotoriek op basis van motorische problemen. Voor alle zorgvragen geldt  uiteraard dat gedegen fysiotherapeutische diagnostiek de voorwaarde is.  Naast het testen van kinderen heeft Evelien gesprekken met  ouders en leerkrachten, waarna een voorstel voor een behandelplan volgt. Ook hier geldt dat ze kinderen stimuleert in hun eigen positieve ontwikkeling.

Middelbare scholieren en onderzoek
Bij middelbare scholieren, jeugdigen, is die eigen betrokkenheid bij de fysiotherapie een voorwaarde en een uitdaging. Evelien werkt daarbij nauw samen met andere hulpverleners. Zo is ze bijvoorbeeld lid van een multidisciplinaire werkgroep die richtlijnen ontwikkelt voor een multidisciplinaire aanpak voor kinderen met SOLK (somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten). Deze werkgroep is onderdeel van ZorgSamen, een samenwerkingsverband van eerstelijns hulpverleners in de gemeente Lochem, waarbij Evelien vanaf de oprichting actief is. 

Collegiaal overleg
Samenwerking in haar eerstelijns praktijk vindt Evelien een voorwaarde. In de regio bestaat een zeer actief intercollegiaal overleg, waar Evelien als coach intensief bij betrokken is. Daarnaast heeft ze een groot netwerk opgebouwd met kinderartsen en revalidatieartsen, psychologen, pedagogen, huisartsen en ook de leerkrachten van de basisschool  in de regio. Voor Evelien blijft de huisarts een spil in de zorg. Bij medische redenen neemt ze contact op met de huisarts en ze verzorgt tevens de medische verslaglegging naar de huisarts.

Toekomst
Hoe ziet toekomst voor Evelien eruit? Het werken met kinderen inspireert haar, verdieping in het vak noemt ze boeiend en de samenwerking en overleg met ouders, verwijzers en collega’s is stimulerend. De combinatie met haar auteurschap maakt dat ze ook dagelijks ‘naar binnen schakelt: welk thema vind ik belangrijk om in mijn kinderboek te verwerken’. Haar ideaal is om van classificatie naar acceptatie van ieder kind te gaan. In de Zorgtuin Gorssel, een initiatief van haar man, is een zorgarrangement ontwikkeld. In het programma wordt het hele kind aangesproken, met hoofd hart en handen.

Uitnodiging
Fysiotherapiepraktijk Kind en Jeugd van Evelien van Dort viert haar twaalf-en-een-halfjarig bestaan op een bijzondere manier. Alle kinderen/jeugdigen die in de afgelopen jaren zorg in Eveliens praktijk hebben genoten zijn met hun ouders, opa’s en oma’s welkom en dat geldt uiteraard ook voor verwijzers, collega’s, leerkrachten en andere betrokkenen. Op vrijdag 13 februari 2015 is iedereen welkom van 17-18 uur in de Fysiopraktijk Kind en Jeugd, Veerweg 3-b, Gorssel. Voor de kinderen waarmee Evelien gewerkt heeft, ligt een verrassing klaar. Zou dat een kinderboek kunnen zijn?

www.evelienvandort.nl


Gorssel, 10 februari 2015

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends