Laatste nieuws

Geen F348, wel 60 kilometer

Er komt geen snelle fiets­route tussen Deventer en Zutphen, wel een fiets­pad langs de rond­weg Gorssel. De maximum snelheid op de N348 tussen Gorssel en Eefde wordt verlaagd tot 60 kilometer. De provincie start in februari 2023 een consultatie­ronde. 

Samenhangend plan
FN348 kleinNa jaren van plannen maken komt een stuur­groep, bestaande uit vertegen­woordigers van de provincie Gelderland en de gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen (Stuur­groep Verkenning FN348) nu met een samen­hangend voorstel voor de fiets­route (F348) en de provinciale weg (N348) tussen Deventer en Zutphen. Om de verkenning af te ronden vraagt de Stuur­groep eerst de omgeving om een reactie op deze voor­stellen. Dat kan tot en met 1 maart 2023. Op 14 en 16 februari 2023 zijn er in Gorssel twee inloop­bijeenkomsten waarin de voorstellen worden toegelicht. Er zijn dus nog geen besluiten genomen over de voor­stellen. De overheden betrekken reacties van aan- en omwonenden bij de uiteindelijke besluit­vorming.

Voorstel verbeteren fietsroute Deventer-Zutphen 
FN 348 1 c43b4ea302 kleinDe fiets­route Deventer-Zutphen volgt vanaf Deventer de provinciale weg N348 en de Zutphense­weg door Eefde naar Zutphen. De eerder bedachte alternatieve route, de zogenaamde Combinatie­route door het buiten­gebied tussen Gorssel en Eefde valt af. Er komt een fiets­tunnel ten zuiden van de huidige vestiging van Delta Chester­field bij Epse, een aangepast fiets­pad (verschoven én verbreed) tussen Epse en Gorssel en een nieuw fiets­pad tussen Hoofd­straat-noord en Hoofd­straat-zuid in Gorssel (langs de rond­weg N348, aan de kant van De Borkel). In Eefde-noord komt een fiets­vriendelijker inrichting van de Zutphense­weg tot aan de spoor­lijn en wordt de maximum­snelheid op de rijbaan verlaagd van 50 naar 30 km/u.

Voorstel verbeteren N348 tussen Eefde en Gorssel
Onderdeel van het voorstel is om de N348 tussen Gorssel en Eefde aan te passen. De maximum­snelheid wordt verlaagd van 80 naar 60 km/u. De weg wordt zo ingericht dat deze aan­sluit bij de nieuwe snelheid en daarmee de gebruikers van de weg helpt bij het af­dwingen van die snelheid. Een van de maat­regelen van deze nieuwe inrichting is het benadrukken van de vele uit­ritten. In dit voorstel blijft de bomen­rij langs de weg intact.  

Vervolg
Volgens planning adviseert de Stuur­groep rond april 2023 de dagelijkse besturen van de provincie en de gemeenten over de voor­stellen. Vervolgens nemen deze besturen een besluit over de uitkomst van de verkenning en het vervolg­traject, waaronder de financiën. Bij een positieve besluit­vorming begint naar verwachting in het najaar van 2023 de verdere uit­werking van de voorstellen en het voorbereiden van vergunning­procedures. De werkzaam­heden aan weg en fiets­pad beginnen dan op zijn vroegst in 2025.

Reageren en inloopbijeenkomsten
Van 2 februari tot en met 1 maart 2023 kan iedereen reageren op de voorstellen. Reageren via het reactieformulier op de speciale pagina van de provincie heeft de voorkeur.
De provincie Gelderland organiseert verder twee informatie­bijeenkomsten. Deze vinden plaats op dinsdag 14 februari en donderdag 16 februari 2023, tussen 19.30 en 21.00 uur, in de Protestantse kerk, Hoofd­straat 27 in Gorssel. De voorstellen voor de fiets­route en het wegvak Eefde-Gorssel worden daar op tekening toegelicht en belang­stellenden kunnen met mede­werkers van de provincie en de gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen in gesprek. Belangstellenden zijn van harte welkom. Vooraf aanmelden is niet verplicht, wel gewenst. Aanmelden kan via dit aanmeldingsformulier.  


Redactie Gorssel.nl
3 februari 2023

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends