Laatste nieuws

Geen hogere gezondheidsrisico’s in Eefde

Uit het door de GGD Noord- en Oost-Gelderland uitgevoerde kankercluster­onderzoek in Eefde is niet gebleken dat er in Eefde meer gevallen van kanker voorkomen dan gemiddeld in Nederland. De gemeenten Lochem en Zutphen zien geen reden voor verder onderzoek. Op 12 juli 2019 is het kankerclusteronderzoek toegelicht aan de inwoners van Eefde-West. 

Clusteronderzoek
Eefde West kleinHet onderzochte gebied Eefde-West; de paarsblauwe lijn is de gemeentegrens tussen Lochem en ZutphenDe GGD Noord- en Oost-Gelderland voerde een kankercluster­onderzoek uit in opdracht van de gemeenten Lochem en Zutphen vanwege zorgen van bewoners in Eefde-West over hun gezond­heid. Volgens het onderzoek van de GGD is het aantal inwoners met kanker in Eefde niet hoger dan het landelijk gemiddelde. Wel valt in het onderzoek op dat er in Eefde-West iets meer borst­kanker voorkomt dan gemiddeld in Nederland. Van borst­kanker is bekend dat er geen relatie is met omgevingsfactoren; in Eefde-West zijn de hogere aantallen gerelateerd aan de leeftijds­opbouw in het gebied. Voor het onderzoek analyseerde de GGD cijfers uit de database van het Integraal Kanker­centrum Nederland. ­

Uitstoot
Ook is het risico voor de inwoners in Eefde-West als gevolg van de uitstoot van de vijf onder­zochte bedrijven op De Mars verwaar­loosbaar. Bij de selectie van bedrijven is gekeken naar wel of geen uitstoot van stoffen, of deze mogelijk kanker­verwekkend zijn en of de verwachting is dat de uitstoot buiten het bedrijven­terrein een invloed zou kunnen hebben. Ook is een bedrijf meegenomen in het onder­zoek waarover omwonenden zorgen hebben geuit vanwege geur­hinder. 

Grondwatermetingen
Ook waren er zorgen over het grondwater in relatie tot de voormalige stort aan de Mettray­weg. De gemeenten lieten daarom ook grondwater­metingen uitvoeren waarbij ook eerdere bodem­onderzoeken uit het gebied zijn betrokken. Uit de metingen blijkt dat het grond­water voldoet aan de drinkwater­norm. 

Geen verder onderzoek
Vanwege de uitkomsten van de onderzoeken zien de colleges van Lochem en Zutphen geen reden voor verder onderzoek in Eefde-West. De bewoners van Eefde-West vinden echter dat er niet specifiek naar Eefde-West is gekeken. Het onderzoek is gebaseerd op postcode 7211, dus op heel Eefde, stellen critici. Dat geeft volgens hen een vertekend beeld. 
Informatie over het onder­zoek, het grondwater­onderzoek en de metingen bij de bedrijven staat op de web­site van de gemeente Lochem


Gorssel, 12 juli 2019

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends