Laatste nieuws

Geen monumentenstatus voor De Bloemenkamp

Het college van B&W van de gemeente Lochem wijst het advies van de Lochemse erfgoed­commissie om het appartementen­complex De Bloemenkamp in Gorssel de status van gemeentelijk monument te geven af. Een bezwaarschrift van de initiatief­nemers van de aanvraag voor toewijzing van de status van gemeentelijk monument werd onlangs niet ont­vankelijk verklaard en om formele reden afgewezen.

Erfgoedwaarde
BloemenkampPetitie kleinGeen monumentenstatus voor De Bloemenkamp in GorsselDe Erfgoedcommissie baseert haar positieve advies op een door het Monumenten Advies­bureau te Nijmegen uitgebrachte rapport. Dit gespecialiseerde bureau komt op basis van een aantal objectieve criteria tot de conclusie dat zowel het gebouw als het omringende terrein een zeer hoge erfgoed­waarde heeft. Daarnaast voert de Erfgoed­commissie aan dat het gebouw - weliswaar met forse ingrepen - tot een duurzaam gebouw kan worden verbouwd, hetgeen om milieu­technische redenen de voorkeur heeft boven sloop en nieuwbouw.

Sloop en nieuwbouw
Als reden voor de afwijzing voert het Lochemse college aan dat eigenaar Habion/VGZ het gebouw in 2002 aan­kocht met het doel het complex te slopen en te vervangen door nieuw­bouw voor zorg­behoevende ouderen. De initiatief­nemers: “De gemeente heeft dit voor­nemen in de afgelopen twintig jaar als een vast­staand gegeven geaccepteerd en lijkt zich te laten leiden door de wensen van de eigenaar”. VGZ heeft inmiddels plannen voor nieuwbouw van appartementen in de middeldure en dure sector. De oorspronkelijke bewoners hebben hun woning verlaten en de appartementen zijn tot eind 2023 beschikbaar gesteld aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Bezwaar
De initiatief­nemers tekenden bezwaar aan tegen het besluit van het Lochemse college. Dit bezwaar werd ondersteund door de Bond Heem­schut. In zijn schrijven is Bond Heemschut kritisch naar zowel de inhoudelijke onder­bouwing van de afwijzing door het college van B&W als naar de negatieve impact van sloop en nieuw­bouw voor het milieu. Het bezwaar­schrift van de initiatief­nemers werd onlangs niet ont­vankelijk verklaard vanwege het ontbreken van een persoonlijk en juridisch belang en om formele reden af­gewezen.

Teleurstelling
De initiatief­nemers zijn vooral teleur­gesteld in het besluit van B&W vanwege het ontbreken van een visie op de waarde van cultuur­historisch erfgoed én het belang van duur­zaamheid. “Dat is niet in het belang van de gemeente Lochem en in het bijzonder van Gorssel”. Bovendien ontbreekt het volgens de initiatief­nemers in de onlangs gepubliceerde Kernvisie Wonen Gorssel ook aan een visie op de huis­vesting voor zorg­behoevende ouderen, zowel in de sociale als de vrije huur­sector. Ook is er geen sprake van het compenseren van de 39 betaalbare woningen die door sloop van De Bloemen­kamp verdwijnen.

Tentoonstelling
Om het bijzondere karakter van De Bloemen­kamp te belichten en de kennis en het bewustzijn rondom de cultuur­historische en sociale waarde van De Bloemenkamp te belichten bereiden de initiatief­nemers een tentoonstelling over De Bloemen­kamp voor. De expositie wordt in het najaar van 2023 ingericht in het Tram­station in Gorssel, met mede­werking van de Historische Vereniging De Elf Marken en Museum MORE.


Gorssel, 22 mei 2023

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends