Laatste nieuws

Geen steun van oppositie voor schakelstation Groeneweg

PvdA en VVD zullen in de gemeenteraad van Lochem geen steun verlenen aan het B&W-voorstel om Liander door middel van een bestemmingsplanwijziging de mogelijkheid te geven een groot schakelstation te bouwen aan de Groeneweg in Gorssel. Ook GroenLinks laat weten gekant te zijn tegen het voorliggende raadsvoorstel.

Het voorstel van het college van B&W staat op de agenda van de gemeenteraad van maandag 18 januari a.s. De raadsvergadering start om 19.30 uur met een vragenhalfuurtje; aansluitend begint de vergadering met als eerste agendapunt het schakelstation.

VVD en PvdA
N348hoekGroenewegStreetview2Door B&W voorgestelde plek voor het schakelstation: hoek N348 en Groeneweg. Het schakelstation zou 23 meter breed worden, 7,7m diep en 4,2m hoog.VVD en PvdA laten in een gezamenlijk bericht weten dat zij een schakelstation aan de Groeneweg niet vinden passen bij het open karakter van de Enk. Daarnaast hebben deze partijen de overtuiging dat als deze ontwikkeling op deze plaats wordt toegestaan, er in redelijkheid ook geen argumenten zijn om tegen andere planologische ontwikkelingen in deze omgeving te zijn.
Raadsleden Jan Beltman (VVD) en Jos Israel (PvdA) benadrukken namens hun fracties een betrouwbare stroomvoorziening van het grootste belang te vinden. Als daarvoor een schakelstation noodzakelijk is, dan moet daarvoor de ruimte gezocht worden. Liander heeft evenwel aangegeven dat de leveringszekerheid de komende 3 á 4 jaar zeker niet in het geding zal komen. Er is dus nog voldoende tijd voor onderzoek en een alternatief.

VVD en PvdA vinden dat het college van B&W zijn huiswerk met Liander opnieuw moet doen. Een nieuw zoekproces dus, waarin belanghebbenden zoals bijvoorbeeld de Dorpsraad Gorssel echt kunnen participeren. Daarbij zouden de fracties graag zien dat ook gekeken wordt naar de mogelijkheid van verdiepte aanleg van het schakelstation, indien dit ter bescherming van het landschap wenselijk/noodzakelijk is.

GroenLinks
schakelstation1Ook GroenLinks laat weten tegen dit voorstel van het college te zijn. De insteek van de fractie is om het proces rondom de locatiekeuze in alle openheid en transparantie opnieuw uit te voeren. Het zou het beste zijn als de raad het voorstel met deze opdracht teruggeeft aan het college, aldus raadslid Willem Beekman van GroenLinks. Voor een dergelijk standpunt lijkt zich ook een meerderheid af te tekenen in de raad, alhoewel de coalitiefracties Gemeentebelangen, D66 en CDA hun mening nog niet hebben afgerond. D66 hield op woensdag 13 januari 2016 in De Roskam een openbare fractievergadering, waarbij een aantal Gorsselnaren, waaronder de Dorpsraad, opnieuw duidelijk maakte een schakelstation op de beoogde plek ongewenst te vinden.

Dorpsraad Gorssel
De De Dorpsraad Gorssel verzet zich reeds vanaf het moment dat de plannen bekend werden tegen dit voorstel. Voorzitter Hans Geerlink: “Bij ons leeft daarbij steeds de vraag waarom er toch bij een zeer omstreden besluit een urgentie gelegd wordt, terwijl dat helemaal niet nodig is, ook niet voor de stroomvoorziening. Er zijn door meerdere partijen voldoende argumenten aangedragen om de raad tegen B&W te laten zeggen dat ze dit dossier nog maar eens even terug moeten nemen om goed te bekijken of de juiste dingen gebeuren, of het proces wel correct is geweest en of er echt geen betere alternatieven zijn. Tijd voor bezinning en overleg dus, wat natuurlijk veel beter is dan een gang naar de Raad van State.”

 
Gorssel.nl
14 januari 2016

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends