Laatste nieuws

Geen verdere financiering IJsselwind

De Lochemse gemeenteraad heeft in haar vergadering van 11 september 2017 besloten geen vervolglening aan IJsselwind te verstrekken voor de verdere uitwerking van de plannen voor de bouw van twee windturbines ten noorden van het Twentekanaal. Uit een eerder dit jaar uitgevoerd draagvlakonderzoek in de gemeenten Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst bleek onder inwoners van de gemeente Lochem onvoldoende draagvlak te zijn. Het college wilde gehoor geven aan de stem van de tegenstanders en stelde de raad voor om niet in te stemmen met het verzoek van IJsselwind voor een vervolglening. De raad volgt nu dus het collegevoorstel.

Turbines
Locaties-De-Mars Twentekanaal-KLBeoogde locaties voor de drie windturbines: twee net ten noorden van het Twentekanaal (maar wel op Zutphens grondgebied) en één op De MarsBeoogde locatie voor de twee windturbines van IJsselwind is een plek aan de kant van Eefde, net ten noorden van het Twentekanaal (maar wel op Zutphens grondgebied). Ook het Waterschap Rijn en IJssel wil een windturbine op De Mars nabij Fort de Pol in Zutphen, ten zuiden van het kanaal.
Eerder verstrekte de Lochemse raad aan IJsselwind een bedrag van € 24.833 voor het draagvlakonderzoek en er zou bij voldoende draagvlak een bedrag van € 33.500 beschikbaar zijn voor de vervolgstappen. Het resterende bedrag komt er nu dus niet. 
De colleges van Brummen en Zutphen beslissen deze zomer nog over een vervolglening aan IJsselwind.In de Zutphense raad lijkt zich een meerderheid af te tekenen voor het steunen van de plannen van IJsselwind; een definitief besluit in Zutphen laat nog enige weken op zich wachten.

Discussie
De discussie in de raad spitste zich toe op de tegenstelling tussen algemeen belang en particulier belang. Het algemeen belang vereist dat de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente Lochem gehaald wordt (hoe dat verder uitgevoerd moet worden is nog onderwerp van discussie). Het particulier belang gaf in dit geval de doorslag. Het draagvlakonderzoek was immers door de raad opgedragen en daaruit bleek dat een meerderheid van de Lochemse bevolking grote moeite heeft met de komst van de turbines. Dat bracht een politieke meerderheid ertoe het collegevoorstel te steunen.
Uiteindelijk werd het voorstel via hoofdelijke stemming aangenomen met zestien stemmen voor, vier stemmen tegen (Beekman, Beuke, Brummelman, Israel) en twee onthoudingen (Haverkort, Tekelenburg). Wel werd er bij wethouder Trix van der Linden op aangedrongen het Lochemse belang bij buurgemeente Zutphen goed onder de aandacht te brengen. Welke vorm dat moet krijgen is nog niet duidelijk. De vervolgprocedures bevinden zich op het vlak van de ruimtelijke ordening (Zutphen is bevoegd gezag) en het is de vraag welke invloed de gemeente Lochem daarop kan uitoefenen.
De kans dat de windturbines er uiteindelijk zullen komen, is groot.


Redactie Gorssel.nl
12 september 2017

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends