Laatste nieuws

Geloofsgemeenschap Joppe helpt Mexico-stad

Dit jaar herdenkt de r.-k. geloofsgemeenschap Joppe haar 150-jarig bestaan. Op 29 juli 2018 wordt een icoon van ‘Maria Ten Hemelopneming’ gewijd. Ook zamelt de geloofsgemeenschap geld in voor een goed doel in Mexico-stad.

R.K. kerk Joppe
Joppekerk150De kerk in Joppe, die is opgedragen aan Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, werd gesticht door Franciscus E.A. baron van Hövell tot Westerflier (1846-1926), woonachtig op kasteel ‘t Joppe. De eerste steen werd gelegd op 4 juni 1866. De geloofsgemeenschap staat in 2018 uitgebreid stil bij het 150-jarig bestaan van de kerk. Zo ook op zondagmorgen 29 juli2018. Dan gaat pastor Paul Brenninkmeijer voor in de viering van 10.00 uur en zal hij een door hem geschilderde icoon van de patrones van de kerk, ‘Maria Ten Hemelopneming’ wijden. Aansluitend aan de viering wordt het icoon in de pastorie opgehangen. 

Een Waardige Woning 
De geloofsgemeenschap is ter gelegenheid van de viering van het 150-jarig bestaan bezig om geld in te zamelen voor een goed doel: een bouwproject voor arme mensen in Mexico-stad. Dit project: ‘Dignificación y la vivienda’ (Een Waardige Woning) is gekozen, omdat de uit Joppe afkomstige pater John Aupingbij dit werk betrokken is. 

Achtergrond van het project
MexicoAuping kleinPater John Auping zet zich in voor Mexico-stadZoals bekend werd Mexico-stad in september 2017 geteisterd door zware aardbevingen. Pater Auping heeft het project opgezet om de getroffenen te helpen en de mensen in de wijk Tierra Colorada weer een waardige woning te geven. Pater Auping wil samen met bewoners en architectuurstudenten 128 huizen restaureren. Omdat de wijk gesitueerd is tegen een steile berghelling, betekent dit dat de huizen voorzien moeten worden van steunmuren ter bescherming tegen modderstromen in de regentijd. Van een aantal huizen zijn vloeren, daken, muren en sanitaire voorzieningen dringend aan restauratie toe.
Inmiddels is er een begin gemaakt met het in kaart brengen van de gezinnen die hulp nodig hebben. Tegelijkertijd is men op zoek gegaan naar financiële steun om de plannen in 2018 en 2019 te kunnen verwezenlijken. De geloofsgemeenschap Joppe wil graag bijdragen aan dit project.

Giften welkom
Wilt u ook een steentje bijdragen, dan is uw gulle gift van harte welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op de jubileumrekening IBAN: NL42 RABO 0326 757 864 t.n.v. RKGG OLV of deponeren in een envelop in de speciale Mexico-projectbus in de kerk.
Pater Auping komt op 9 september 2018 in Joppe de cheque van de inzameling in ontvangst nemen. Op die zondag is er een feestelijke viering, waarmee het jubileumjaar wordt afgesloten.


Gorssel, 23 juli 2018

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends