Laatste nieuws

Gemeente en Liander willen groot schakelstation aan Groeneweg

Als het aan de gemeente en aan Liander ligt komt er op de hoek N348/Groeneweg in Gorssel een omvangrijk schakelstation. Het college van B&W had al zijn medewerking toegezegd zonder voorafgaand gedegen onderzoek te doen en zonder overleg met omwonenden en belanghebbenden te voeren. Omwonenden en Dorpsraad zijn ontevreden over het verloop van de procedure en de locatiekeuze. Het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage en er kan gedurende zes weken bezwaar worden gemaakt.

Schakelstation
N348hoekGroenewegStreetview2N348 en de Groeneweg. Op dit perceel willen Liander en de gemeente een schakelstation bouwen van 23 meter lang en 4,2 meter hoog (Foto Google Streetview)Het schakelstation is een langwerpig gebouw van 23 meter lang, 4,2 meter hoog en 7,7m diep, en met een plat dak. Het gebouw is gepland langs de bestaande begroeiing rondom het perceel van Van Opijnen.  Rondom het gebouw komt een houtwal. 

Nut en noodzaak
schakelstation1Aanvankelijk werd gesteld dat het schakelstation nodig was voor het industrieterrein Epse Noord langs de A1 en de daar te realiseren windturbines. In de huidige overwegingen is dit argument naar de achtergrond verdwenen en wordt vooral benadrukt dat het station nodig om aan de toenemende elektriciteitsvraag in Gorssel en omgeving te kunnen voldoen.
De Dorpsraad Gorssel had vraagtekens geplaatst bij de wenselijkheid van het schakelstation en vooral bij de nu gekozen plek. Het nieuwe industrieterrein valt onder Deventer en de provincie Overijssel en zou logischerwijze moeten worden aangesloten op het netwerk van Enexis, de beheerder van het elektriciteitsnetwerk in (o.a.) Overijssel. Maar historisch gezien behoort het gebied tot Liander/Alliander en daar wordt aan vastgehouden.

Alternatieven
Vrijwel alle omwonenden en ook de Dorpsraad Gorssel zijn erg ongelukkig met de gekozen locatie. “Wij vinden het gebouw niet passen op de open enk, waar al sinds jaar en dag een bouwverbod geldt,” aldus de Dorpsraad op haar website. Vanwege die bezwaren heeft Liander ook een aantal andere plaatsen onderzocht. Die locaties zijn afgewezen omdat ze technisch niet voldoen of tot hogere kosten leiden. “Liander is tot de conclusie gekomen dat aan elk van de aangedragen alternatieven meer nadelen kleven dan aan de door hen uitgezochte locatie. Alternatieve locaties ten noorden van Gorssel wil Liander niet bekijken. De conclusie is dus dat men op de ingeslagen weg verder gaat.”

Informatiebijeenkomst
Liander organiseert op woensdagavond 23 september 2015, vanaf 19.30 uur in De Roskam, een inloopbijeenkomst. Omwonenden zijn persoonlijk uitgenodigd, maar volgens het ontwerp bestemmingsplan zijn ook overige belangstellenden welkom. 
De Dorpsraad heeft aangegeven tijdens die bijeenkomst de reacties van omwonenden te willen peilen en zal mede aan de hand daarvan haar verdere strategie t.a.v. dit “hoogst ongelukkige dossier” bepalen.

Inzage en bezwaar
Het ontwerpbestemmingsplan voor het schakelstation aan de Groeneweg ligt vanaf 17 september 2015 bij de gemeente (o.m. bij het Gorsselse loket) ter inzage, maar kunt u ook met onderstaande link inzien. Er kan bezwaar worden ingediend gedurende zes weken, dus tot 29 oktober 2015.

Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan.


Gorssel.nl
18 september 2015

 

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends